• symbio_foto_annica-nordlund text på
  • Facebook bild 1

Välkommen till Regional Musik i Sverige

Regional Musik i Sverige är en del av den nationella och regionala infrastrukturen inom musikområdet. Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen ansvarar varje region för utformningen av uppdragen. Det gemensamma syftet är att erbjuda ett musikaliskt utbud av hög kvalitet.

Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) är ett samverkansorgan som arbetar för de svenska regionala musikinstitutionernas intressen och främjar samarbeten dem emellan. RMS har för närvarande 22 medlemsorganisationer, alla med ett regionalt uppdrag.

Utgångspunkten för arbetet i RMS är samverkan mellan politikerna i musikinstitutionernas styrelser samt med dess ledning. Samtliga medlemsorganisationer uppbär statligt bidrag och får sina uppdrag från respektive landsting eller region.

Följ oss gärna på Facebook

Läs mer om RMS

Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige.
Första konventet äger rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden

Lämna in dina bidrag till Folk och Kultur 2018 här. 

Läs mer om Folk och Kultur