• Småland Musik & Teater, Vem behöver en skatt? Foto: Lars Kroon

Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) är ett samverkansorgan som arbetar för de svenska regionala musikinstitutionernas intressen och främjar samarbeten dem emellan. RMS har för närvarande 23 medlemsorganisationer, alla med ett regionalt uppdrag.

Utgångspunkten för arbetet i RMS är sverkan mellan politikerna i musikinstitutionernas styrelser samt med dess ledning. Samtliga medlemsorganisationer uppbär statligt bidrag och får sina uppdrag från respektive landsting eller region.

Följ oss gärna på Facebook

Läs mer om RMS

Folk och Kultur 2019, 6-9 februari

6 februari invigs årets Folk och Kultur. Programmet är klart och det är hög tid för dig som ännu inte köpt deltagarpass och bokat boende. Till konventet Folk och kultur i Eskilstuna 2018, kom 1 500 deltagare och konventet fick stor uppmärksamhet i medierna. Kulturpolitiken stod i fokus under dagarna om än att programmet hade mycket mer att erbjuda besökarna med 260 programpunkter. Här kan du läsa och se artiklar, radio- och tv-inslag om Folk och kultur.

Läs mer om Folk och Kultur