• symbio_foto_annica-nordlund text på
  • Facebook bild 1

Välkommen till Regional Musik i Sverige

Regional Musik i Sverige är en del av den nationella och regionala infrastrukturen inom musikområdet. Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen ansvarar varje region för utformningen av uppdragen. Det gemensamma syftet är att erbjuda ett musikaliskt utbud av hög kvalitet.

Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) är ett samverkansorgan som arbetar för de svenska regionala musikinstitutionernas intressen och främjar samarbeten dem emellan. RMS har för närvarande 22 medlemsorganisationer, alla med ett regionalt uppdrag.

Utgångspunkten för arbetet i RMS är samverkan mellan politikerna i musikinstitutionernas styrelser samt med dess ledning. Samtliga medlemsorganisationer uppbär statligt bidrag och får sina uppdrag från respektive landsting eller region.

Läs mer om RMS

Folk och Kultur

Nu börjar planerna ta form inför det stora kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som går av stapeln i Eskilstuna 7-10 februari 2018. Det är ett konvent som ska lyfta kulturpolitiken och se till att det blir en valfråga som diskuteras av alla partier inför valet 2018.

Kunde du inte närvara på uppstartsmötet i Eskilstuna 7 feb?– se mötet i efterhand

Lämna in dina bidrag till Folk och Kultur 2018 här. 

Läs mer om Folk och Kultur