• Västmanlandsmusiken, Västerås Sinfonietta. Foto Jonas Bilberg

Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) är ett samverkansorgan som arbetar för de svenska regionala musikinstitutionernas intressen och främjar samarbeten dem emellan. RMS har för närvarande 22 medlemsorganisationer, alla med ett regionalt uppdrag.

Utgångspunkten för arbetet i RMS är samverkan mellan politikerna i musikinstitutionernas styrelser samt med dess ledning. Samtliga medlemsorganisationer uppbär statligt bidrag och får sina uppdrag från respektive landsting eller region.

Följ oss gärna på Facebook

Läs mer om RMS

Folk och Kultur

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Det är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. 2018 är valår och vårt syfte är att sätta kulturpolitiken på agendan!

Onsdag den 7 februari kl. 14.00 slår vi upp dörrarna och kl. 18.00 invigs Folk och Kultur av  kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Vi har fått in över 200 programförslag – bland dessa finner du seminarier om bland annat digitalisering, stadsutveckling, mänsklig utveckling och hälsa, mångfald, bildning, pedagogik, arbetsmarknadsfrågor, media, samt senaste nytt från forskningen.

Registreringen är öppen – köp ditt deltagarpass idag!

Läs mer om Folk och Kultur