Kultur i Halland

Kultur i Halland

Alla Hallänningar – från den yngste till den äldste ska ha tillgång till musik och musikupplevelser inom musikens alla områden och genrer.

Organisationsform: Regionkommun
Ägare: Region Halland

Uppdrag
Kultur i Halland arbetar aktivt för att utveckla musiklivet, initiera samarbeten och bygga grunder för musikaliska scener i Halland. Detta sker genom främjande verksamhet på olika sätt. I nära samarbete med Hallands arrangörer och kommuner bidrar vi med kunskaper, kontakter, erfarenheter och professionella produktioner.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: Underlag saknas
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 5.7
Årsverken annat: 4.1

Ensembler
Underlag saknas

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan