Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) har till ändamål att tillvarata den regionala musikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter.

Vad är Regional Musik i Sverige?

 • Den samverkande organisationen för musikinstitutioner med regionala musikuppdrag
 • Finansieras i huvudsak genom statliga, regionala och kommunala verksamhetsanslag och utgör en vital del av den svenska, regionala Samverkansmodellen
 • Utgör det främsta nätverket av regionala institutioner inom musikområdet med syfte att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen
 • Har med sina 23 medlemmar den största musikaliska verksamheten i Sverige, både avseende spelplatser, antal konserter och publik
 • Når genom sin verksamhet i stort alla svenska medborgare genom egna produktioner och genom lokala arrangörsföreningar överallt – från Ystad till Torneträsk, från Strömstad till Fårö
 • Omfattar all slags musik och olika samarbeten inom scenkonstområdet
 • Har Barn & Ungdom som en dedikerad verksamhetsprioritet
 • Svarar för professionell, högklassig kvalitet liksom konstnärlig förnyelse, med såväl bredd som spets
 • Är den största arbetsgivaren avseende frilansmusiker och det s.k. fria musiklivet
 • Står för musikalisk mångfald, där varje region har utformat verksamheten utifrån lokala behov och prioriteringar, och utgör därmed en plattform för inspiration, erfarenhetsutbyte och samlad kompetens
 • Står för musikalisk grundkompetens i det svenska samhället

Vision:
RMS
är en professionell och nationell kulturpolitisk aktör. Medlemmarna musiksätter hela Sverige med både bredd och spets, och som därigenom främjar allas möjligheter till musikaliska upplevelser, deltagande och utveckling. RMS är musikens främsta kraft för att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen.

Mål 1: RMS ska vara en regional, nationell och internationell plattform för all slags musik, där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling i samverkan med andra scenkonstsaktörer.

Mål 2:
RMS ska synliggöra, skapa synergier och samarbeten för sina medlemsorganisationer.

Mål 3: RMS ska vara en nationell aktör i musik- och kulturpolitiska frågor och ska synliggöra organisationen gentemot publik, bidragsgivare och olika institutioner och nätverk, såväl inom som utom musiksektorn.