Omställning i verksamheten p.g.a pandemin

0
Gunn Öjebrandt, vice ordförande RMS och styrelseordförande Länsmusiken i Örebro

Svenska Kammarorkestern (SKO) och Örebro Konserthus fick ställa om hela sin planerade verksamhet p.g.a. pandemin. Turnéer ställdes in, avtal med artister, musiker och dirigenter omförhandlades och arbetet med att streama konserter inleddes. Under sommaren musicerade musikerna utomhus och spred glädje utanför olika vårdboenden runtom i Örebro. Höstens konserter har streamats och planeringen för 2021 är att vårens konserter också kommer att streamas.
För att nå ut till barn och unga tog Maria Brengesjö, Utvecklingsledare Barn och Unga initiativ till att producera filmer och pedagogiskt material till filmerna.

I samarbete med Dans i Region Örebro län producerades Dansa med Svenska Kammarorkestern. Målet är att nå ut med SKO:s musik till alla förskolor i länet, inspirera till rörelseglädje, skaparlust och att genom dansen väcka nyfikenhet för orkestern och dess olika instrument. Ett enkelt och inspirerande pedagogiskt material till filmen togs fram som stöd till förskollärare.
I samarbete med Örebro Konsthall producerades Måla med Svenska Kammarorkestern. Till filmen hör ett pedagogiskt material med bilder på barn som skapar tillsammans med en konstnär.

Ändrade förutsättningar har bidragit till att kreativa idéer kunnat förverkligats. Det gamla talesättet ”inget ont som inte har något gott med sig” har visat sig vara sant även pandemiåret 2020.

Gunn Öjebrandt.
Styrelseordförande för Länsmusiken i Örebro

RMS är nu medlem i JMI

0
Dag Franzén, ordförande MusikChefsKollegiet, adjungerad musikchef RMS styrelse, direktör GotlandsMusiken

JMIs Annual General Assembly – ett 75-årsjubileum

RMS ordförande Nina Björby och jag deltog i JMIs digitalt genomförda generalförsamling 4-5 december, vilket också inkluderade nätverkets 75-årsfirande. Jag var ju själv JMI’s generalsekreterare 1994-2008 och efterträddes då av min gode vän Blasko Smilevski från Nordmakedonien.

Under min tid fokuserade jag på musiken för att utveckla en ganska klassisk organisation till mer eklektisk. Blasko å sin sida är jurist och har jobbat med ungdomsfrågor ibland annat Världsbanken. På avstånd upplevde jag att JMIs ledarskap hade åldrats och att JMI förflyttat sig alltför långt bort från själva musiken för att istället arbeta med mer sociala frågor – så mina förväntningar var relativt låga.

Under ledning av JMI’s fransk-danska ordförande Jessie Westenholz, med stöd från Blasko och hans JMI-team, genomfördes förhandlingarna på ett personligt, informellt, passionerat, vänligt men samtidigt effektivt vis. Det visade sig snart att mina låga förväntningar kom på skam: JMI visade sig ha utvecklat nya, bra modeller som stöd för nätverkets medlemmar, ca 40 nationella och 60-talet associerade medlemmar, där nu många nya länder och unga, kompetenta personer visade sig via datorskärmen! Att mötet hölls digitalt tillät ju så många fler att kunna medverka, utan dyra resor och uppehälle och med avsevärd tidsbesparing. Utan tvekan är det Ethno-programmet som lockat många att starta upp sitt eget Ethno i länder över hela världen. Och på tal om det så invaldes Ethnos grundare Magnus Bäckström till JMI Emeritus-medlem på livstid.

Första dagens formalia klarades av på 4 timmar. Senare på kvällen visades ett program med videos och i realtid, som hyllade 75-årsfirandet, med både prat och mycket musik av unga artister, ett fantastiskt collage av vad JMI är och de värden det står för. Välgjort, eklektiskt och fint!

Andra dagen återigen 4 timmar men nu med aktivitetsplanering, där det kanske viktigaste var lanseringen av ett nytt, unikt internationellt bokningssystem för unga-festivaler/-läger och –konserter, MuBazar, någonting som även vi och våra unga-verksamheter verkligen skulle kunna dra nytta av! Systemet, som enligt upphovsmännen klår allt vad Google och Microsoft tagit fram, är gratis för JMIs medlemmar, men kostar en slant för andra; huruvida kostnadsfrihet även gäller för medlemmar till medlemmar, återstår ännu att förhandla.

Javisst ja, vi hade ju även frågan om RMS’s övertagande av JMS’s nationella medlemskap (transfer of membership)… Vilket behandlades av JMI’s Legal Commission, med en kort presentation av Nina, varpå medlemmarna gav sitt fulla bifall till RMS nya status som full nationell JMI-medlem! Från Sverige medverkade också associerade medlemmen RUM, representerad av Anna Rydborg.

Ni vet säkert att jag anser att musiklivet i Sverige är aningen insulärt: vi anställer ofta för enkelhets skull hellre svenska musiker alternativt artister med annan kulturell bakgrund, förutsatt att de bor i Sverige: ”hellre en flamencogitarrist från Stockholm än en från Andalucía”. Och vi blir kanske lite hemmablinda i att det svenska är liite bättre än på andra håll? Sant eller inte: jag tror att RMS-nätverket har mycket att vinna på att aktivt engagera sig i olika ungmusik-samarbeten, att dela kunskap, erfarenheter och idéer med andra JMI-medlemmar.

/Dag Franzén

RMS Årsmöte 2021

0

Här kommer en hälsning från Musik i Syd inför årsmötet 2021, 8-9 april:

– Just nu känns ljuset långt borta, men desto viktigare att påminnas om att det kommer en vår, då ni alla är varmt välkomna till Växjö, Musik i Syd och vårt nya hus Nygatan 6!

Vi hoppas naturligtvis att omständigheterna tillåter ett efterlängtat fysiskt möte – det första för RMS i Kronobergs län – och våra lokaler erbjuder rikligt med plats, tillika god ventilation.

En liten försmak om huset, dess verksamhet och historia hittar ni på den nya hemsidan https://www.nygatan6.se och på själva luciadagen är ni välkomna att ta del av ”Jul på Nygatan” på
Musik i Syd Channel.

Varmt välkomna till Växjö!

Susanne Rydén och Magnus Gustafsson

VD och vice VD Musik i Syd

Amanda Lind skickade hälsning till RMS medlemmar

0

21 oktober hade RMS höstmöte för sina medlemmar. Mötet hölls digitalt och under tre timmar fick vi digitala besök av Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet och Alex Bergström, Ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind skickade även en hälsning till RMS medlemmar. Se hela hälsningen på RMS FaceBooksida

RMS höstmöte sker digitalt

0

In i det sista så hoppades vi att RMS höstmöte skulle gå att genomföras på plats i Visby. Om än det hade varit trevligt att ses på plats, så når vi fler av våra medlemmar genom ett digitalt möte. Mötet sker 21 oktober och inbjudan har gått ut till medlemmarna.

Under mötet är Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet och Alex Bergström, ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner, några av punkterna på programmet.

Här kan du läsa hela programmet

Share Music & Performing Arts

0

ShareMusic & Performing Arts söker personer som isolerats under covid-19 på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Projektet är gratis och som deltagare behöver du inte ha några förkunskaper.

I projektet “Rapport från (ständig) isolering” får du som deltagare ökad konstnärlig kompetens i en flexibel och social workshopmiljö.  
Arbetet sker online och utgår från temat isolering. Vi vill genom kreativt samskapande lyfta fram din upplevelse.  
Projektet erbjuder dig social interaktion och ett kreativt utlopp  som kontrast till den tristess och psykiska ohälsa som isolering kan innebära.  
Under fem veckor arbetar vi konstnärligt, enskilt och tillsammans, och bygger en ”Rapport från ständig isolering”.

Här kan du läsa mer

På Turné

0

Stefan Holmström, Nationell samordnare för Projektet På Turné ger oss här en lägesrapport:
Arbetet är organiserat så att varje samlingsgenre: jazz, folk- och världsmusik och kammarmusik har var sitt programråd. Under modellens utveckling önskar vi vidga programråden med fler genrer. För att göra detta tillsätts en arbetsgrupp från fältet som gemensamt tittar på hur modellen skulle kunna innefatta fler genrers eller fler sätt att samverka kring.
Programråden har, under pilotåret, som uppgift att genom sina programrådsdeltagares kontakt med arrangörerna vaska fram: en produktion som är nationell och en produktion som är internationell. Produktioner som väljs ska vara förankrade hos arrangörerna och vara väsentliga för arrangörerna och platsen så att de på riktigt är delaktiga i valet av produktionen.
Under hösten 2019 hade vi programrådsmöten i för att välja ut turnéer för hösten 2020 och våren 2021 i de tre genrerna Jazz, Kammarmusik och Folk och Världsmusik. Efter att grupperna, som består av regionala musikproducenter och producenter/arrangörer från det fria musiklivet, vaskat fram förslag på turnéer så blev det följande resultat:

Hösten 2020:
Attacca Quartet Period: 4–18 okt 2020
Thandi Ntuli med grupp Period: 14–30 september 2020
Nordic/Folk`Avant Period: 11–22 november 2020
Våren 2021:
Farangi (Kontrabasisten Renaud Garcia-Fons och Claire Antonini teorb) Period: 12–25 april 2021
Elaria Orchestra (Storband) Period: 15–28 mars 2021 samt 12–25 april 2021
Göteborg Baroque Period: 15 februari–21 februari samt 12 mars–21 mars
Se mer på vår hemsida om grupperna: https://www.kulturivast.se/pa-turne

På turné är ett projekt som är en kraftsamling där RMS organisationerna (för närvarande 10), det fria musiklivets representanter, arrangörerna gör gemensamma val av artister med högsta möjliga kvalitet, som publiken ska kunna möta även om de inte bor i storstäderna. Med stöd från Kulturrådet och de regionala musikinstitutionerna ska nationella och internationella kunna möta en publik i mindre och större orter och på så vis musiksätter På Turné Sverige. Omfattningen detta första år 2020 – 2021 är 6 turnéer om vardera 10 konserter, totalt alltså 60 konserter i de tio regioner som just nu är anslutna. Tanken är att projektet ska växa med att, på sikt, alla 23 regionala musikinstitutioner deltar och att antalet turnéer och genrer är än mer omfattande.
Vi bevakar också hur vi ska hantera om konserterna i höst 2020 inte går att genomföra p g a pandemin, och återkommer om hur vi ska hantera detta.