Barn-och-unga-verksamhet i förändring

0

JM Sverige är den svenska sektionen av Jeunesses Musicales International (JMI), och har utgjort huvudman för programmen Ethno där unga folkmusiker spelar med och för varandra, YAM Sweden som samlar Sveriges produktioner för unga lyssnare, samt Imagine, landets mesta musiktävling för unga 13-21 år i alla musikstilar.

JM Sverige bildades av de regionala musikcheferna när Rikskonserter lades ned 2011 i syfte att behålla för unga viktiga aktiviteter. Under dessa nio år har det bitvis varit tungt att hålla denna ideella förening flytande utan exekutiv person, vilket ofta lett till att ordföranden fått alltför hög arbetsbelastning.

2020 genomförs så en förändring: JM Sverige planeras att läggas ned, medan de tre unga-verksamheterna istället får Regional Musik i Sverige (RMS) som huvudman, och medlemskapet i JMI överförs.

Innevarande år blir därför en transportsträcka, där JM Sverige enligt plan upphör 30 juni, uppdragsavtal förhandlas med de tre unga-verksamheterna och där sedan RMS successivt tar fullt ansvar från 01 januari 2021.

Mer information kommer till medlemmarna under årsmötet i Halmstad