Dags att agera: Stora statliga anslag till den regionala musiken kan försvinna 2021!

0

Under många år hade Sveriges musikinstitutioner, såväl nationella som regionala, ett för branschen bortglömt schablonavdrag för musiker med egna instrument, både fast anställda och frilans.

2014-15 upptäckte Yngve Gripple, tjänsteman vid Skatteverket, att ett sådant avdrag existerade och att det var oförenligt med modern svensk skattelagstiftning, och därför måste tas bort. Det handlade om ca 70mkr totalt, där de regionala musikinstitutionerna riskerade att förlora ca 18-20mkr i statligt stöd. Även de stora institutionerna och orkestrarna berörs: till exempel riskerade Kungliga Operan att förlora drygt 10mkr.

Läs mer här