Dan Sylvebo, ledamot

Dan är regionråd i opposition i Region Jönköpings län sedan 1 januari 2019 och ledamot i RMS sedan 2020. Var engagerad i kommunpolitiken i Jönköping 2007-10. Därefter arbetade Dan som politisk redaktör på Jönköpings-Posten 2010-17. 2017-18 var Dan regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län, en tjänst under innevarande mandatperiod Dan är ledig från. Till yrket är jag jurist.

Musik är universellt och för att säkra konstnärlig bredd fyller den regionala musiken på etablerade institutioner runtom i riket en viktig funktion. RMS har här en roll att spela, bland annat att försöka få mer uppmärksamhet, inte minst från statsmakterna, kring regionmusikens villkor och potential.