Eva Eriksson, ordförande

Förtroendevald politiker i Örebro kommun (S) och svensklärare på Komvux.

Förutom stolt ordförande för Länsmusiken i Örebro AB med Svenska Kammarorkestern och Örebro konserthus är jag ledamot i kommunfullmäktige plus några ytterligare kommunala uppdrag.

Jag brinner för kultur i olika former och tycker det är viktigt att så många som möjligt kan ta del av musik, teater, konst, litteratur osv i olika former. Både spets och bredd är nödvändigt i kulturens värld.