Folkmusikens hus

Folkmusikens Hus

Folkmusikens hus (FMH) är ett regionalt kompetenscenter för folkmusik och -dans med en bred och utblickande verksamhet som även omfattar nationella och internationella aktiviteter. Syftet är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik och -dans, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv.

Verksamheten innehåller turné- och konsertverksamhet, kurser, utställningar, arkiv och IT-utveckling. FMH fungerar även som organisatorisk plattform för projekt i samverkan med frilansmusiker och ideellt folkmusikliv.

Större återkommande evenemang som FMH arbetar med är det internationella folkmusiklägret Ethno och Bingsjöstämman.

Organisationsform: Idéell förening
Ägare: Underlag saknas

Uppdrag

  • Stödja turné- och konsertverksamhet med folk- och världsmusik i samarbete med arrangörsföreningar i dalakommunerna.
  • Bedriva arkivverksamhet för att bevara och tillgängliggöra det regionala immateriella kulturarvet rörande folkmusik och dans.
  • Utveckla och samordna barn- och ungdomsverksamhet inom folk- och världsmusik i samverkan med kultur- och musikskolorna och spelmansrörelsen.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 0
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 0
Årsverken annat: 6.

Ensembler
Underlag saknas.

Informationen avser 2016

Till medlemssidan