Gunn Öjebrandt, vice ordförande

Kristdemokrat och politiskt aktiv sedan 1999.
Ledamot i RMS sedan 2011 och vice ordförande sedan 2015.
Ledamot i Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Kulturlyftet äger projektet Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna.
Styrelseordförande sedan 2011 för Länsmusiken i Örebro AB (Svenska Kammarorkestern och Örebro Konserthus).
Ersättare i Örebro Kommunfullmäktige och i Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd.

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat administrativt vid Örebro Universitet, men också haft en tjänst som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Örebro kommun.

RMS medlemsinstitutioner utgör en viktig del av den kulturella infrastrukturen i vårt land och styrelsens uppgift är att på olika sätt belysa och skapa opinion för att beslutsfattare på olika nivåer ska fatta kloka beslut. Uppdraget är intressant, givande och uppfordrande. Arbetet i RMS ger mig också en nationell överblick och perspektiv på mina övriga uppdrag.