Jan Carlsson, ledamot

Regionala uppdrag: (förutom RMS)

2:e vice ordförande i Musik i Syd (Musik i Skåne och Musik i Kronoberg)
Styrelseledamot i Regionmuseet i Kristianstad och Sydsvensk Arkeologi AB
Styrelseledamot i Önnestads folkhögskola
Har också suttit i Region Skånes Kulturnämnd, Malmö Operas och Riksteaterns styrelse

Jobbar idag som Verksamhetsledare i Kristianstads Teaterförening (Sveriges näst största)med att arrangera scenkonst i Kristianstads Kommun

Varför regional musik?
Verkar för ett rikt och varierat musikliv i hela sin regionMedverkar till att stimulera och utveckla musiklivet för både barn och vuxnaÄr samarbetspartner för en mängd projekt, festivaler och konsertserierArbetar med förskola, skola och vårdenStor arbetsgivare för det fria musiklivetKan arbeta gränsöverskridande och nätverksbyggande