Länsmusiken i Örebro

Länsmusiken i Örebro

Organisationsform: Aktiebolag
Ägare: Örebro kommun (91%), Region Örebro Län (9%)

Uppdrag
Bolaget har till ändamål att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet.

Musikverksamheten skall till övervägande del produceras av en egen fast ensemble.

Det ”nya” Konserthuset erbjuder stora möjligheter till breddad verksamhet. Länsmusiken ska ta till vara den möjligheten och utveckla samverkan med Örebros övriga kulturella verksamheter samt med andra producenter och arrangörer av professionell musikverksamhet.

Länsmusiken ska genom nationella och internationella turnéer med Svenska Kammarorkestern bidra till att marknadsföra Örebro kommun och Örebro län och därmed öka kommunens och regionens attraktionskraft.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 38.5
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 4.35
Årsverken annat: –

Ensembler
Svenska Kammarorkestern, 39 musiker, 100%

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan