Länsmusiken i Stockholm

Organisationsform: Ideell förening
Ägare: Stockholms läns landsting

Uppdrag
Länsmusikens och Blåsarsymfonikernas mångfald av konserter, aktiviteter och workshops genomförs i hög utsträckning tillsammans med frilansmusiker och i samarbete med externa ensembler och aktörer. I arbetet att nå ut i länet pågår löpande samarbeten med länets alla kommuner samt delvis nationella och enstaka internationella scener och organisationer.

Fokus på medskapande och delaktighet syns främst i projekt med målgruppen barn och unga men även i familjekonserter. Årligen genomförs 600 – 800 konserter, med en publik på mellan 75.000 – 100.000.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 13.5
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 1292 arbetsdagar
Årsverken annat: 10.05

Ensembler
Blåsarsymfonikerna, Brasskvintett, Blåsarkvintett, Blåsarkapellet, Brassextetten, Saxofonkvartetten, Serenadensemble

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan