Leif Sandberg, ledamot

Jag är ordförande för Wermland Opera och vald från Region Värmland. Jag är politiker för moderaterna och är i dag också verksam i Region Värmland som 2:e vice i ordförande i Regionfullmäktige. Jag är också valde revisor i Sveriges kommuner och regioner. Jag har sysslat med politik på hel och deltid under 40 år. Som heltidspolitiker var jag kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Hammarö kommun. Jag är 65 år och är fortfarande yrkesverksam på skatteverket i kanske 1 år till. Jag har långt innan jag var ordförande för Wermland Opera, politiskt arbetat för Wermland Opera och har följt dess utveckling från starten och under en period revisor.

Jag är född och uppväxt på Hammarö där jag bor kvar. Hammarö är en ö i Vänern söder om Karlstad.
Jag är gift och har en dotter som bor i Stockholm.