Maria Bronelius, ledamot

Centerpartist från Laholm, på väg till Halmstad.

1:e vice ordförande i Driftsnämnden för Kultur och Skola i Region Halland

Ersättare i Regionfullmäktige

I Laholms kommun har jag några förtroendeuppdrag, en ordinarieplats i Kommunfullmäktige, ordförande i  Kommunfullmäktiges Arvodesberedning och lite annat. De  kommunala uppdragen kommer jag dock att lämna under 2021 när jag flyttar från en halländsk kommun till en annan.

Jag kan inte ståta med några egna musikaliska talanger, men jag lyssnar mycket och gärna på bra musik i nästan alla former.  Dessutom vill jag att alla ska kunna få möjlighet att ta del av det stora kulturutbud (där musik ingår) som erbjuds. Vilken bakgrund, vilka föräldrar eller vilka ekonomiska förutsättningar man råkat födas med ska inte vara avgörande för var och ens möjligheter till bra musikupplevelser.