Musik i Syd

Musik i Syd

Organisationsform: AB
Ägare: Region Skåne och Region Kronoberg

Uppdrag
Musik i Syd säkerställer, genom produktion, förmedling, stöd och samordning ett professionellt musikliv av hög kvalitet i Skåne och Kronoberg. Musik i Syd är en av Sveriges största arbetsgivare för frilansmusiker. Samverkan sker med regionernas kommuner, arrangörer, regionala och lokala institutioner samt andra aktörer inom hela kulturområdet. Verksamheten för barn och unga är prioriterad, genom bl.a. Utvecklingscentrum i Kristianstad bedrivs ett särskilt fördjupat utvecklingsarbete.

Musik i Syd ansvarar, på uppdrag av Kristianstads kommun, för verksamheten i Kulturkvarteret Kristianstad med två scener, samt på uppdrag av Region Skåne för verksamheten på Palladium Malmö I Växjö Konserthus har Musik i Syd ett uppdrag av kommunen att producera konsertverksamheten i Konserthuset. Inom institutionen finns två fast anställda ensembler – Ensemble Mare Balticum, specialiserade på tidig musik, samt Musica Vitae, stråkorkester baserad i Växjö.

Musik i Syd driver en digital web-kanal, Musik i Syd Channel. Genom olika samarbetsformer, baserade på lokala förutsättningar, främjar och utvecklar Musik i Syd festivalverksamheten i regionerna. De största festivalerna är Båstad kammarmusikfestival, Ystad Sweden Jazz Festival, Korrö folkmusikfestival, Lund Choral Festival och Malmö Chamber Music. I uppdraget ingår även att främja internationellt utbyte och samarbete på musikområdet, utöver artistutbyten är två EU-projekt exempel på detta – European Music Archaeology Project (EMAP) och det planerade Developer in Residence.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 19
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 1.5, därutöver kontrakt (lön eller bolag) med mer än 1000 frilansare per år.
Årsverken annat: 45

Ensembler

  • Musica Vitae, 14 tjänster 100%, 1 tjänst 50%.
  • Ensemble Mare Balticum, 6 tjänster, 100%.

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan