Musik i Syd

Musik i Syd

Organisationsform: AB
Ägare: Region Skåne och Region Kronoberg

Musik i Syd är den regionala musikinstitutionen i Skåne och Kronoberg, med syfte att ge människor tillgång till levande musikupplevelser. Musik i Syd har ett kulturpolitiskt uppdrag och är en del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter förmedlas musik på högsta professionella nivå till vuxna och barn på landsbygden och i tätorterna, i skolor, konsertsalar och till vårdboenden, genom stora festivaler men också i de små och intima sammanhangen.

Tillsammans med frilansande musiker, de egna ensemblerna och ofta i samarbete med lokala arrangörer, presenterar Musik i Syd årligen ca 3 000 konserter i olika genrer för mer än 300 000 personer. Musik i Syd har även en väl utvecklad digital scen, Musik i Syd Channel, som tillgängliggör och fördjupar upplevelsen.

Musik är en positiv kraft i samhället. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Musik i Syd är på många sätt en del av något större. Huvudmän för Musik i Syd är Region Skåne och Region Kronoberg.

Årsverken antalet tillsvidareanställda musiker: 20
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 2,3, därutöver kontrakt (lön eller bolag) med mer än 1000 frilansare per år.

Årsverken annat: 42

Ensembler

  • Musica Vitae, totalt 14 100-procentiga tjänster.
  • Ensemble Mare Balticum, totalt 4, 100-procentiga tjänster.

Informationen avser 2021.

Till medlemssidan