Musik i Uppland

Musik i Upplad

Vi på Musik i Uppland tror helhjärtat på musiken som en positiv kraft för vårt välbefinnande. Ambitionen är alltid att erbjuda musik av hög kvalitet och bidra till att göra länet till en inspirerande plats att leva på.

Vi arrangerar 430 konserter för ca 80 000 lyssnare med våra tre ensembler, kammarorkester och gästande musiker. Och kan inte du komma till oss, så kommer vi till dig.

Organisationsform: Stiftelse
Ägare: Region Uppsala

Uppdrag
Stiftelsens ändamål är:

  • att genom initierande, kompletterande och stödjande åtgärder erbjuda länets innevånare ett rikt och varierat musikliv.
  • att med de resurser som tillförs stiftelsen i form av tjänster och ekonomiska medel bedriva musikverksamhet.
  • att fr. o. m. 1988-07-01 även upprätthålla en kammarorkester och med denna orkester och med engagerade symfoniorkestrar och andra ensembler bedriva konsertverksamhet.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 12.9
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 8.1
Årsverken annat: 7

Ensembler

  • Uppsala Kammarsolister, 5 musiker, 100 %, (70 % kammarmusik/ 30 % kammarorkester)
  • Linnékvintetten, 5 musiker, 100 %, (70 % kammarmusik/ 30 % kammarorkester)
  • Trio X, 3 musiker, 100 %, (jazz och improvisation)
  • UKO: 2 musiker, 30% + Uppsala Kammarsolister och Linnekvintetten. Resterande musiker frilans.

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan