Scenkonst Västernorrland

Scenkonst Västernorrland

Organisationsform: AB
Ägare: Landstinget Västernorrland 60%, Sundsvalls kommun 40%


Scenkonst Västernorrland skall skapa och erbjuda dans, film, musik och teater.
I samverkan med det fria kulturlivet bidrar vi till att skapa samhällen där människor mår bra, inspireras och utvecklas.
Scenkonst Västernorrland består av Dans VästernorrlandFilm VästernorrlandMusik Västernorrland som även omfattas av Nordiska KammarorkesternNorrdans och Teater Västernorrland.

Samtliga delar inom Scenkonst Västernorrland har ett länsuppdrag och skall ge konserter och föreställningar i länets samtliga sju kommuner.
Bolaget ska även arbeta för att utveckla Sundsvall till ett regionalt centrum för scenkonst med en verksamhet som gynnar hela länet.

Musik Västernorrland består av Nordiska Kammarorkestern, ensemblerna Nordiska Kammarensemblen och Nordiska Blåsarkvintetten samt omfamnar ett omfattande frilansuppdrag. Verksamheten leds av en musikchef med konstnärligt-, budget- personal- och arbetsmiljöansvar. Chefsrollen för musikavdelningen motsvarar en vice VD nivå i ledningen av Scenkonst Västernorrland AB.

Musik Västernorrlands uppdrag är att arbeta för och med musiklivet i hela länet. Förutom att verksamheten inrymmer Nordiska Kammarorkestern anlitas frilansmusiker inom genrer som jazz, konstmusik samt folk- och världsmusik.

I tät samverkan med länets arrangörer förmedlas musikaliska upplevelser med både bredd och spets. Ungdomsensembler och mötesplatser för unga musiker är en viktig del av Musik Västernorrlands främjande arbete.

Nordiska Kammarorkestern har uppdraget att på hög konstnärlig nivå sprida västerländsk konstmusik till länets medborgare. Med sin repertoar tar orkestern världen till Västernorrland genom samarbeten med världsartister och spännande crossover-konserter.

Nordiska Kammarensemblen och Nordiska Blåsarkvintetten är ensembler sprungna ur orkestern som tack vare sina mindre format når ut till fler spelplatser, från klassrum till äldreboenden.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 23,5
Årsverken – Frilans orkester 2,0
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 8,5
Årsverken tillsvidareanställda adm/ek/tekn: 10,5
Årsverken visstidsanställda adm: 0,5

Ensembler

  • Nordiska Kammarorkestern, 60%
  • Nordiska Kammarensemblen 40%
  • Nordiska Blåsarkvintetten 40%
  • Frilansande grupper och musiker
  • Ungdomsensemble LUST (Länsungdomsstorband)
  • Ungdomsensemble SLUSK (Länsungdomskör)
  • Ungdomsensemble MITTFOLK (Länsungdomsband Folk- Världsmusik)

Informationen avser 2022.

Till medlemssidan