Scenkonst Västernorrland

Scenkonst Västernorrland

Organisationsform: AB
Ägare: Landstinget Västernorrland 60%, Sundsvalls kommun 40%


Scenkonst Västernorrland skall skapa och erbjuda dans, film, musik och teater.
I samverkan med det fria kulturlivet bidrar vi till att skapa samhällen där människor mår bra, inspireras och utvecklas.
Scenkonst Västernorrland innefattar Dans VästernorrlandFilm VästernorrlandMusik VästernorrlandNordiska KammarorkesternNorrdans och Teater Västernorrland.
Samtliga delar inom Scenkonst Västernorrland har ett länsuppdrag och skall ge konserter och föreställningar i länets samtliga sju kommuner.
Bolaget ska även arbeta för att utveckla Sundsvall till ett regionalt centrum för scenkonst med en verksamhet som gynnar hela länet.

Musikavdelningen vid Scenkonst Västernorrland består av Musik Västernorrland och Nordiska Kammarorkestern och leds av en musikchef med konstnärligt-, budget- personal- och arbetsmiljöansvar. Chefsrollen för musikavdelningen motsvarar en vice VD nivå i ledningen av Scenkonst Västernorrland AB.

Musikavdelningens uppdrag:
Musik Västernorrland ska, inom ramen för ägardirektiven för Scenkonst Västernorrland, arbeta för och med det fria musiklivet regionalt men även nationellt och internationellt.
Vi ska också bedriva främjande verksamhet för länets ungdomar genom kurser och genom befintliga ungdomsensembler samt skapa, stötta och aktivt agera i olika typer av nätverk inom musikområdet.

Nordiska Kammarorkestern ska, inom ramen för ägardirektiven för Scenkonst Västernorrland, ge konserter regionalt men även nationellt och internationellt.
Orkestern ska också vidareutveckla sitt samarbete med tonsättare för att förvalta och nyskapa det västerländska kulturarvet.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 23,5
Årsverken – Frilans orkester 2,0
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 8,5
Årsverken tillsvidareanställda adm/ek/tekn: 10,5
Årsverken visstidsanställda adm: 0,5

Ensembler

  • Nordiska Kammarorkestern, 50%
  • Nordiska Kammarensemblen 50%
  • Nordiska Blåsarkvintetten 50%
  • Frilansande grupper och musiker
  • Ungdomsensemble LUST (Länsungdomsstorband)
  • Ungdomsensemble SLUSK (Länsungdomskör)
  • Ungdomsensemble MITTFOLK (Länsungdomsband Folk- Världsmusik)

Informationen avser 2017.

Till medlemssidan