Nina Björby, ordförande

Socialdemokrat, ordförande för Kulturutskottet och ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. Ledamot i Regionstyrelsen och dess arbetsutskott. 

Jag är inte knuten till någon medlemsorganisation, men jag har nära kontakt med NorrlandsOperan som Region Västerbotten är delägare av till 60%. Jag är även en av två politiker i Svensk Scenkonst styrelse, vilket både ger kunskap om landets scenkonst och ger RMS en röst och ingång nationellt. Jag har också ett förflutet som scenkonstproducent och jag har jobbat som det bland annat på NO. Jag spelar själv klarinett, för tillfället i Hemvärnets Musikkår, och har också, även om det var länge sedan nu, arbetat som musiklärare i Hässleholm där jag ursprungligen kommer ifrån. 

Det är verkligen en ära att få vara ordförande för Regional Musik i Sverige, då jag ser att vi tillsammans blir starkare, vi kan skapa arenor som Folk och Kultur och projekt som På turné och vi kan enat bli en röst för de regionala musikinstitutionerna. Sen är det också helt enkelt himla roligt att få träffa er alla :-).