Norrbottenmusiken

Norrbottensmusiken

Verksamhet i länets 14 kommuner, 403 konserter, Publik: 46 246, varav 21 691 barn och unga, 72 seminarier, 26 lägerdagar med 3 ungdomsverksamheter; Norrbottens Ungdomssymfoniorkester ca 70 personer, Arctic Youth Jazz Orchestra ca 25 personer, Arctic Light kör med 16 unga kvinnor.

Organisationsform: Region, fd Landsting
Ägare: Region Norrbotten

Uppdrag
Norrbottensmusikens uppdrag från Region Norrbotten är att i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i länet tillhandahålla professionell musikverksamhet i Norrbottens län. Länets publik ska erbjudas en högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusiken skall dessutom stödja och utveckla samarbetet med det fria musiklivet i länet. Länets kommuner och arrangörer är viktiga samarbetspartners för att nå ut till publik och brukare i Norrbotten.

Verksamheten för barn och ungdom är omfattande. 264 skolföreställningar sprids till varje kommun och når ca 22 000 barn och unga per år. Tillväxten av unga musiker och sångare främjas genom de pedagogiska och konstnärliga verksamheterna: Norrbottens Ungdomssymfoniker, Arctic Youth Jazz Orchestra och vokalensemblen Arctic Light.

Samverkan med musik- och kulturskolorna är under fortsatt utveckling, liksom med musikutbildningarna vid Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan i Piteå. Norrbottensmusiken är en viktig samarbetspart och genomför en mängd aktiviteter i samverkan med högre musikutbildningar.

Genom möten med våra professionella musiker och ensembler ges kompositions- och musikstudenter utvecklingsmöjligheter som gagnar musiklivet i hela Sverige. Både Norrbotten NEO och Norrbotten Big Band arbetar med kompositions- och dirigentstudenter vid såväl Musikhögskolan i Piteå som Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Musikerstudenter vid Musikhögskolan i Piteå gör årligen en praktikturné inom Norrbottensmusikens utbud och för både Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola genomförs årligen ett antal workshops.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 36 anställda varav 17 musiker
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 13,95
Årsverken annat: –

Ensembler

  • Norrbotten Big Band 10 fast anställda musiker på heltid, 6 frilansmusiker vid alla produktioner.
  • Norrbotten NEO 7 fast anställda musiker på heltid.
  • Norrbottens Kammarorkester i grunden NEO-musikerna + frilansare/musiklärare från Norrbotten/Musikhögskolan etc. 4 produktioner/år ca 15-20 konserter i Norrbotten.
  • Piteå Kammaropera med Kyrkoopera i grunden NEO-musiker och frilansande sångare. 1 produktion/år i NDM’s (Norrlands Dans och Musikteater) regi i de 4 nordligaste regionerna.

Informationen avser 2018.

Till medlemssidan