Örjan Berglund, ordförande

Jag heter Örjan Berglund och är ordförande för Musik i Uppland och representerar Centerpartiet. Musik är min passion och genom mitt engagemang främjar jag den regionala musikscenen och stödjer våra fantastiska musiker.

Musik är en kraftfull kulturform som förenar människor och skapar gemenskap, särskilt för våra unga. Jag arbetar för att skapa möjligheter och plattformar för musiker oavsett var de befinner sig.

Som ordförande för Musik i Uppland strävar jag efter att främja samarbete, ge stöd till musikarrangemang och skapa en levande musikscen i vårt område. Jag vill se en inkluderande och tillgänglig musikgemenskap även på landsbygden. Genom att lyssna på musikernas behov och samarbeta med andra aktörer bygger vi en stark och inkluderande musikscen.

Musik spelar en viktig roll i att forma samhället och ge människor möjlighet att uttrycka sig och blomstra. Jag strävar efter att musiken ska vara tillgänglig i hela Sverige, oavsett var man bor. Jag vill se en blomstrande musikscen där varje individ kan delta och njuta av musikens kraft.

Utöver mitt politiska engagemang är jag forskare på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), där jag bedriver forskning kring växthusgasavgång från torvjordar. Genom att förstå utmaningarna med klimatförändringar och hållbar utveckling kan vi arbeta mot en mer hållbar framtid.