Peter Högberg, ledamot

Ordförande Kalmar läns musikstiftelse.
Ordförande Folkhögskoleföreningen inom SKL.
Vice ordförande Kultur- och fritidsutskottet i Vimmerby kommun

Som ordförande i länsmusiken är det viktigt för mig att möjliggöra för alla som vill ta del av musiken. Som offentlig aktörer är det vår uppgift att förmedla musiken och vara en aktör för att ge det fria musiklivet en scen att agera från. Det finns med andra ord ingen motsättning mellan oss institutioner och det fria musiklivet, utan vi är starkt beroende av varandra.

Därför är det så viktigt med RMS som ger oss förutsättningar över hela landet och möjlighet att ta lärdom vad som sker men också byta erfarenheter. Genom RMS arbete så kommer vi möjliggöra en rikstäckande turnestruktur som gör att våra musiker kan få fler scener att spela på och medborgarna ett bredare utbud av kvalitativ musik.