Östgötamusiken

Östgötamusiken

Östgötamusiken består av Östgöta Brasskvintett, Östgötabandet och Crusellkvintetten. När alla samlas så blir det Östgöta Blåsarsymfoniker. Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag att bistå regionen Östergötland med musik för ung publik, musik för alla och musik för mogen publik.

Vår folkliga förankring har sin grund i närheten till medborgarna och till en rad populära konserter i Crusellhallen – vår hemmaarena där vi för tillfället har cirka 7-10 konserter årligen med fokus på att bibehålla men också utveckla den moderna blåsmusiken.

Organisationsform: Stiftelse
Ägare: Region Östergötland

Uppdrag

 • Ge alla invånare i Östergötland – oavsett bostadsort, kön, ålder och bakgrund – tillgång till musik av hög kvalitet.
 • Stötta och utveckla musiklivet i Östergötland.
 • Utveckla samverkan med olika aktörer samt stödja konstnärlig utveckling och samarbeten. Medverka i sammanhang om regional musikutveckling.
 • Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse samt erbjuda levande musik av hög kvalitet på hög professionell nivå med hela regionen som arbetsfält.
 • Främja förnyelse av konstarten genom samtida och nyskriven musik.
 • Förmedla och producera konserter för barn och unga samt inom vård och omsorg, med egna ensembler/grupper och med frilansande artister och grupper.
 • Verka på olika platser och arenor i Östergötland.
 • Verka för att öka tillgängligheten till och inflytandet på levande musik för barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nya svenskar samt de nationella minoriteterna.
 • Eftersträva mångfald och genrebredd i utbudet.
 • Aktivt bidra till att skapa positiva attityder till mångfald via internationella samarbeten och insatser som främjar mångkultur.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 17
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 4.48
Årsverken annat: 3.5

Ensembler

 • Östgöta Blåsarsymfoniker, 17 musiker
 • Crusellkvintetten, 5 musiker
 • Östgöta Brasskvintett, 5 musiker
 • Östgötabandet, 7 musiker

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan