Wermland Opera

Wermland Opera

Wermland Opera är ett av sex operahus i Sverige som förser värmlänningar och tillresande med konserter, opera och musikal. Med Wermland Operas orkester och sångarensemble bestående av både opera- och musikalsångare strävar vi efter att nå en bred publik och nya publikgrupper, med särskilt fokus på att utveckla utbudet för barn och unga.

Organisationsform: Stiftelse
Ägare: Region Värmland, Karlstad Kommun

Uppdrag
Utdrag från Överenskommelse mellan Region Värmland Karlstads kommun och Stiftelsen Värmlands operan.

”Värmlandsoperan ska producera opera, musical, konserter och andra program med hög konstnärlig kvalitet och med en mångsidigt sammansatt repertoar. Sträva efter att nå en bred publik och nya publikgrupper, med särskilt fokus på att utveckla utbudet för barn och unga. Delta i arbetet att genomföra Värmlands Kulturplan. Bidra till regionen och Karlstad kommuns utveckling, kulturprofil och attraktionskraft genom ett arbetssätt präglat av öppenhet, dialog och samverkan.

Värmlandopera regionala musikuppdrag utförs genom orkesterserier och programverksamhet i hela länet i samverkan mellan operans egna musiker och frilansmusiker. Inom musikuppdraget prioriteras barn och ungdomsverksamhet, utveckling av arrangörsledet samt samarbetsprojekt mellan värmlandoperan och det fria professionella musiklivet.

Turnéverksamhet ska ha ett särskilt fokus på samlingslokaler på landsbygden med målsättning att etablera flera samarbeten med spelplatser och arrangörer i de kommuner där operan engagemang hittills varit relativ låg.”

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 49
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 4,3
Årsverken annat: 19
Arvoderade: 104

Ensembler
Wermland Opera Orkester

Informationen avser 2018.

Till medlemssidan