Styrelsemöte 29 augusti

0

Styrelsen och adjungerade träffas i Stockholm till höstens första möte.