Vara Konserthus

I Vara ligger i dag ett av Sveriges största konserthus, kanske inte till det yttre, men väl till innehållet. Ambitionen är att varje säsong spegla hela världens kulturliv och erbjuda både bredd och spets. På Vara Konserthus blandas klubbkvällar med familjeföreställningar och skolföreställningar. Klassisk musik möter jazz, country, pop och rock. Det bjuds på dans, teater, opera, musikal. Sedan 2019 finns dessutom en ny scen – Sparbanken Blackbox. Ett helt nytt scenrum med plats för ännu mer kultur. Flexibilitet är blackboxens grundklang. Här ges det utrymme för allt ifrån 260 personer på läktare, 300 personer vid bord till ca 850 personer stående. Konserthuset når genom sin verksamhet årligen cirka 90 000 besökare.

I Vara Konserthus organisation ingår även ensemblen Bohuslän Big Band som turnerar såväl regionalt, nationellt som internationellt och når varje år cirka 30 000 åskådare. Konserthus knyter även till sig ett flertal Artist In Residence varje år. Vara Konserthus är ett kommunalt aktiebolag och drivs med stöd av Vara kommun och Västra Götalandsregionen.

Organisationsform: Kommunalt AB
Ägare: Vara Kommun

Uppdrag

Bolagets ändamål är att bedriva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus och eftersträva samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer. Verksamheten ska ha stor bredd med särskilt fokus på barn och unga och vara öppen för produktion av experimentell art samt bedriva projekt i samspel med det fria kulturlivet.Vara Konserthus AB har också ett uppdrag och årligt verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen som innebär att bolaget är huvudman för vissa delar av den regionala musikverksamheten. Bidraget ska finansiera musikertjänsterna i Bohuslän Big Band, residensverksamheten, dansverksamheten och vissa andra delar av scenutbudet i Vara Konserthus.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 13 plus 3 vakanser
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: –
Årsverken annat: 36

Ensembler
Bohuslän Big Band, 13 musiker, 100% anställningsgrad plus 3 vakanser.
Informationen avser 2022.

Till medlemssidan