Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund som driver Västerås Sinfonietta, Västerås Konserthus och regional musik & dans/länsmusik på uppdrag av Västerås stad och Region Västmanland.

Drygt 700 evenemang per år för en publik på runt 130 000 – i egen regi eller i samarbete med andra aktörer.

Organisationsform: Kommunalförbund
Ägare: Västerås stad (90 %) och Region Västmanland (10 %)

Uppdrag

Flerdelat uppdrag: regional musik & dans/länsmusikverksamhet, orkesterverksamhet och konserthus.

Regional musik & dans/länsmusikuppdraget har starkt medborgarperspektiv, omfattar samverkan med arrangörsföreningar i alla tio kommuner, prioriterar produktioner av hög kvalitet och genremässig bredd. Det regionala uppdraget omfattar också samverkan med kulturskolor i hela länet, stöd till festivaler och projekt, liksom stöd till det goda amatörmusicerandet.

Orkesteruppdraget utförs huvudsakligen med Västerås Sinfonietta.

Västerås Konserthus är arena för länsmusiken, Sinfoniettan, kulturskolan, arrangörsföreningar och kommersiella produktionsbolag.

Uppdraget är formulerat i förbundsordningen, Regional kulturplan och i en överenskommelse mellan kommunalförbundet och dess ägare.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 15
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: –
Årsverken annat: 49

Ensembler
Västerås Sinfonietta, 33 tjänster, anställningsgrad 50%

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan