Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund som driver Västerås Sinfonietta, Västerås Konserthus och regional musik & dans/länsmusik på uppdrag av Västerås stad och Region Västmanland.

Drygt 700 evenemang per år för en publik på runt 130 000 – i egen regi eller i samarbete med andra aktörer.

Organisationsform: Kommunalförbund
Ägare: Västerås stad (90 %) och Region Västmanland (10 %)

Uppdrag

Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund med Västerås stad (90 %) och Region Västmanland (10 %) som medlemmar. Västmanlandsmusiken finns till stöd för musik- och danslivet i Västmanland och verkar för att alla medborgare i Västmanland ska möta mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet inom musikens och dansens område.

Genom regional musik och dans, Västerås Sinfonietta samt Västerås Konserthus erbjuder Västmanlandsmusiken upplevelser av musik och dans. Konserterna och föreställningarna har en genremässig bredd och en hög konstnärlig nivå.

Västmanlandsmusikens samarbetsmodell Ett kulturliv för alla, musik, är en arbetsform där dialogen är central och verksamheten i länets kommuner finansieras gemensamt av respektive kommun och Västmanlandsmusiken. Dessutom stöds festivaler och initiativ inom musik- och dansområdet på olika sätt.

Västerås Sinfonietta är en kammarorkester med 33 musiker som är anställda på deltid. Orkestern har en stark lokal förankring och spelar en bred och varierad repertoar inom flera områden samt samverkar med aktörer både lokalt, nationellt och internationellt. Genom olika projekt verkar musikerna i andra sammanhang både som orkester och i mindre ensembler.

Västerås Konserthus har en balans mellan spets, bredd och lokal förankring som är unik i Sverige. Huset är ett lokalt och regionalt kulturhus som erbjuder plats för både lokala arrangörer, egna musiker och professionella gästspel på nationell och internationell nivå inom flera olika genrer.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 15
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: –
Årsverken annat: 49

Ensembler
Västerås Sinfonietta, 33 tjänster, anställningsgrad 50%

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan