Vicky Sverkerson, scenkonstchef Musik Hallandia

Enhetschef för musik och dansinstitutionerna samt B&U verksamheten inom Kultur i Halland/Region Halland. Vicky har arbetat med utvecklings och strukturfrågor i Halland sedan 1995 inom kulturområdet och har en bakgrund inom dans och pedagogik. Utvecklat institutionsmodeller som Rum för Dans och Art Inside Out(residens institution) som bygger på samverkansavtal med kommuner. Vicky tog över ansvaret för Musik Hallandia 2015. En utgångspunkt i arbetet är att vara Hallands musikplattform och skapa ett musikliv för alla.

För ett starkt musiksverige behövs en nationell sammanhållande kraft och RMS är den plattform för oss att utveckla och stärka det regionala musiklivet tillsammans med övriga regioner.