Information från höstmöte i Umeå 2016

0

Ordförande har ordet

 Varmt tack till alla som deltog i höstmötet i Umeå! Det är alltid lika trevligt och givande att träffas. För er som inte hade möjlighet att komma, får ni en resumé här nedan. Jag vill också passa på att flagga för att årsmötet 2017 kommer att hållas i Stockholm den 6 april på förmiddagen. Den 5 april hålls Riksting för västerländsk konstmusik och genom att lägga årsmötet dagen efter underlättar det för den som vill kunna delta i båda. Mer information om RMS årsmöte och kallelse kommer efter årsskiftet.

Höstmöte RMS

Mötet inleddes med ett besök på Bildmuséet Umeå Universitet. Utställningen Perpetual Uncertainty / Samtida konst i atomkraftens tidsålder samlar konstnärer från Europa, Japan, USA och Australien som undersöker erfarenheter av atomkraft, radioaktivt avfall, strålning och den komplexa relationen mellan kunskap och mycket långa tidsperspektiv.

På onsdagen fick vi information om det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 7-10 februari 2018*. Vi delade in oss i grupper för att komma med idéer om vad konventet skulle kunna innehålla. Kreativiteten flödade och vi slogs av mångfalden i resurser och kompetens som finns hos RMS medlemsorganisationer**.

Regionfrågan diskuterades i grupper efter en introduktion av Lars Westin Professor vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, Stefan Engström, t.f. VD för Svensk Scenkonst, Kristina Nilsson Kulturchef, Norrbottens läns landsting.

Kvällens operaföreställning ”Staden Mahagonnys uppgång och fall” var en stark upplevelse.

Under torsdagen hade förtroendevalda och musikchefer möten var för sig och tillsammans med information om Internationella turnéstrukturer, JMS, Riksting för västerländsk konstmusik. Digital plattform och RMS årsmöte 2017.

Höstmötet avslutades med en Sing-along-konsert på Norrlandsoperan för de som hade tid att stanna.

*Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna 7-10 februari 2018.

Kulturrådet har gått in och gett Regional Musik i Sverige (RMS) tillsammans med Länsteatrarna i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) ett startbidrag för att sätta igång arbetet med att planera Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent där de tre organisationernas 66 regionala musik- musei- och scenkonstinstitutioner utgör grunden för ett möte som ska sätta kulturens egenvärde i fokus, men också skapa en mötesplats för diskussioner och nytänkande inom såväl kulturpolitiken som över politikområdena.

Konventet kommer att äga rum i Munktellstaden i Eskilstuna och diskussioner har inletts med Eskilstuna kommun – som är mycket glada att samverka om denna inspirerande och utvecklande idé.

– En satsning på konst och kultur är en nödvändighet i dagens politiska klimat både i Sverige, Europa och övriga världen. Genom Kulturlyftet – kultur i hela landet, vill vi uppnå utveckling genom ett ökat statligt engagemang och en statlig ekonomisk satsning, berättar Linde Sjöstedt, vd för Länsteatrarna i Sverige Service AB. – Vi vill bjuda in till samarbeten för att skapa en bredd konstnärligt, organisatoriskt och politiskt för att under konventet diskutera kulturens roll i utvecklingen av ett demokratiskt samhälle, där människors lika värde och yttrandefriheten står i centrum.

Kulturlyftet – Kultur i hela landet

Tillsammans med samarbetsorganisationerna LMSR och Länsteatrarna i Sverige har RMS också bildat en ny ideell förening, Kulturlyftet – Kultur i hela landet. Föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska organisationer som genom sitt medlemskap vill främja föreningens syfte och mål.

Föreningen har till ändamål att: -främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet. -främja en öppen dialog om inkluderande samhälls- och demokratiutveckling med konst och kultur som utgångspunkt. -att med utgångspunkt från kulturens egenvärde möjliggöra tvärsektoriella möten, samråd och samarbeten för ett hållbart samhälle.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att: -skapa arenor där konst- och kulturlivets alla aktörer kan mötas för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten inom konst- och kultursektorn, så väl som med andra samhällssektorer. -skapa arenor där kulturens kraft och betydelse för demokrati- och samhällsutveckling synliggörs, debatteras och stärks.

Sammanställning grupparbete Folk och Kultur höstmöte 2016