Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) har som ändamål att tillvarata den regionala musikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter.

 Vad är Regional Musik i Sverige?

 • Den samverkande organisationen för musikinstitutioner med regionala musikuppdrag
 • Finansieras i huvudsak genom statliga, regionala och kommunala verksamhetsanslag och utgör en vital del av kultursamverkansmodellen
 • Utgör det främsta nätverket för regionala institutioner inom musikområdet med syfte att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen
 • Har med sina 23 medlemmar den största musikaliska verksamheten i Sverige, både avseende spelplatser, antal konserter och publik
 • Når genom sin verksamhet i stort alla svenska medborgare genom egna produktioner och genom lokala arrangörsföreningar överallt i landet – från Ystad till Torneträsk, från Strömstad till Fårö
 • Omfattar all slags musik och olika samarbeten inom scenkonstområdet
 • Har Barn & Unga som en dedikerad verksamhetsprioritet
 • Svarar för professionell, högklassig kvalitet liksom konstnärlig förnyelse med såväl bredd som spets
 • Medlemmarna är sammantaget den största arbetsgivaren avseende frilansmusiker och det s.k. fria musiklivet
 • Står för musikalisk mångfald, där varje region har utformat verksamheten utifrån lokala behov och prioriteringar, och utgör därmed en plattform för inspiration, erfarenhetsutbyte och samlad kompetens
 • Står för musikalisk grundkompetens i det svenska samhället
 • Medlemmarna musiksätter hela Sverige med både bredd och spets och främjar därigenom allas möjligheter till musikaliska upplevelser, deltagande och utveckling.

Vision
Regional Musik i Sverige ska vara den regionala musikens arena för möten, nätverksbyggande
och opinionsbildning

Mål 1: RMS ska vara en regional, nationell och internationell plattform för all slags musik, där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling i samverkan med andra scenkonstsaktörer.

Mål 2: RMS ska synliggöra, skapa synergier och samarbeten för sina medlemsorganisationer.

Mål 3: RMS ska vara en nationell aktör i musik- och kulturpolitiska frågor och ska synliggöra organisationen gentemot publik, bidragsgivare och olika institutioner och nätverk, såväl inom som utom musiksektorn.