• Småland Musik & Teater, Vem behöver en skatt? Foto: Lars Kroon

Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) är en samverkansorganisation som arbetar för de svenska regionala musikinstitutionernas intressen och främjar samarbeten dem emellan. RMS har för närvarande 23 medlemsorganisationer, alla med ett regionalt uppdrag. Tillsammans producerar medlemsorganisationerna 13 000 konserter/föreställningar och programaktiviteter och når 1,8 milj besökare per år.

Följ oss gärna på Facebook

Anmäl dig till RMS nyhetsbrev

Läs mer om RMS

Folk och Kultur 2021

Folk och Kultur ställer inte in – de ställer om och genomför konventet digitalt. Regional Musik i Sverige är tillsammans med Länsteatrarna Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd initiativtagare till Folk och Kultur. Tillsammans vill vi skapa den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.  Gå in och läs mer på Folk och Kulturs hemsida.

Läs mer om Folk och Kultur