• Småland Musik & Teater, Vem behöver en skatt? Foto: Lars Kroon

Om oss

Regional Musik i Sverige (RMS) är en nationell samverkansorganisation och kulturpolitisk aktör för landets 23 regionala musikinstitutioner. Tillsammans producerar medlemsorganisationerna 13 000 konserter/föreställningar och programaktiviteter och når ca 2 milj besökare per år.

Följ oss gärna på Facebook

Anmäl dig till RMS nyhetsbrev

Läs mer om RMS

Folk och Kultur 2021

Folk och Kultur genomfördes digitalt 10-12 februari. Regional Musik i Sverige är tillsammans med Länsteatrarna Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd initiativtagare till Folk och Kultur. Tillsammans vill vi skapa den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen.  Gå in och läs programmet på Folk och Kulturs hemsida.

Läs mer om Folk och Kultur