• Småland Musik & Teater, Vem behöver en skatt? Foto: Lars Kroon

Vi är Regional Musik i Sverige!

Regional Musik i Sverige (RMS) är en nationell samverkansorganisation och kulturpolitisk aktör för landets 23 regionala musikinstitutioner. Tillsammans producerar våra medlemsorganisationer 13 000 konserter/föreställningar och programaktiviteter och når ca 2 miljoner besökare per år.

En del av Jeunesses Musicales International

Jeunesses Musicales International, JMI, är en organisation med säte i Bryssel som arbetar för att ena och stärka ungdomar världen över genom musik. Regional Musik i Sverige är medlemmar i JMI och ansvarar för programmen YAM Sweden, Imagine Sweden och Ethno Sweden


Läs mer om JMI och deras internationella arbete här

Folk och Kultur

Genom Folk och Kultur får RMS möjlighet att lyfta den regionala musiken och medlemmarna i ett nationellt sammanhang tillsammans! Initiativtagarna till Folk och Kultur är Regional Musik i Sverige, Länsteatrarna i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd. Vi har gjort detta för att synliggöra våra medlemmar, och den regionala nivån, tillsammans med övriga kulturaktörer.

Följ oss gärna på Facebook

Anmäl dig till RMS nyhetsbrev