Medlemmar

RMS medlemmar finns över hela landet där de verkar inom sina respektive regioner. De regionala musikinstitutionernas uppdrag och arbetssätt skiftar från region till region. Organisationerna kan därför vara arbetsgivare för både tillsvidareanställd  konstnärlig personal och för frilansande musiker, dansare och skådespelare. Sammantaget är de regionala musikinstitutionerna i Sverige de enskilt största arbetsgivaren för frilansande musiker. Många regionala musikinstitutioner samarbetar med lokala arrangörsföreningar och hjälper dem att arrangera konserter med frilansmusiker med internationell nivå.

Idag har Regional Musik i Sverige 22 medlemsorganisationer spridda över hela landet. Aktuell information om våra medlemmar hittar du på respektive organisations hemsida, se länklistan till höger.

Estrad Norr

Ordförande Elise Ryder Wikén (M) elise.wiken@regionjh.se
1:a vice ordförande Karin Thomasson (Mp) karin.thomasson@egionjh.se
2:a vice ordförande Robert Uitto (S), robert.uitto@regionjamtland.se
Kulturchef Ingrid Printz
Scenkonstchef Malin Hülphers, malin.hulphers@regionjamtland.se
Organisation och uppdrag

Folkmusikens hus

Ordförande Olle Emanuelsson,  olle.emanuelsson@live.se
Verksamhetsledare Per Gudmundson
per.gudmundson@folkmusikenshus.se
Organisation och uppdrag

Förvaltningen för Kulturutveckling

Ordförande Sofia Wiik (C) sofia.wik@centerpartiet.se
Vice ordförande Beatrice Sellström (S) beatrice.toll@telia.com
Enhetschef kultur och upplevelse Jennie Wilhelmsson jennie.d.vilhelmsson@vgregion.se
Organisation och uppdrag

GotlandsMusiken

Ordförande Björn Dahlström (C ) bjorn.dahlstrom@gotland.se
Vice ordförande Filip Reinhag (S) filip.reinhag@gotland.se
Direktör Dag Franzén, dag.franzen@gotlandsmusiken.se
Organisation och uppdrag

Kalmar Läns Musikstiftelse

Ordförande Peter Högberg (S) peter.hogberg@vimmerby.se
Vice ordförande Sven-Gunnar Persson(KD)  svengunnarpersson15@gmail.com
Länsmusikchef Ingrid Marmvik ingrid.marmvik@lansmusiken.se
Organisation och uppdrag

Organisation och uppdrag

KulturUngdom i Västra Götaland

Ordförande Valentina Velasquez styrelsen@kulturungdom.se
Vice ordförande Emmelie Mohlin Z emmelie_mohlin@hotmail.com
Verksamhetsledare Inger Unenge inger@kulturungdom.se
Organisation och uppdrag

Kultur Gävleborg, Region Gävleborg

Ordförande Magnus Svensson (c)  magnus.svensson@regiongavleborg.se
1:a vice ordförande Gunn-Britt Wallström (V) gunbritt.wallstrom@regiongavleborg.se 
2:a vice ordförande Hans Olsson (M) hans.olsson@sandviken.se
Avdelningschef Kulturutveckling, Carin Palmqvist Isaksson, Carin.palmqvist.isaksson@regiongavleborg.se
Organisation och uppdrag

Länsmusiken i Stockholm

Ordförande Ingela Lindh,  ingela.lindh@musikaliska.se
Vice ordförande Swerker Gawell  sverker.g48@gmail.com
Tf VD Swerker Gawell sverker.gawell@musikaliska.se
Konstnärlig ledare, chefsdirigent Cathrine Winnes
Organisation och uppdrag

Länsmusiken i Örebro

Ordförande Gunn Öjebrandt (KD) gunn.ojebrandt@kristdemokraterna.se
VD Beryl Lunder, beryl.lunder@orebrokonserthus.com
Konstnärligchef: Gregor Zubicky, gregor.zubicky@orebrokonserthus.com
Organisation och uppdrag

Musik i Blekinge

Ordförande Kevin Lill (C) kevin.lill@regionblekinge.se
1:a vice ordförande Inger Åkesson (KD) inger.akesson@regionblekinge.se
2:a vice ordförande Ivar Wenster (S) ivar.wenster@regionblekinge.se
Verksamhetschef Kultur och Fritid
Länsmusikchef Morgan Carlsson, Morgan.Carlsson@regionblekinge.se
Organisation och uppdrag

Musik i Dalarna

Ordförande Håkan Frank (M) moderathakan.frank@hotmail.com
Vice ordförande Per-Anders Westhed (C) perawest@telia.com
Länsmusikchef Karin Holdar, karin.holdar@musikidalarna.se
Organisation och uppdrag

Musik Hallandia

Ordförande Lovisa Aldrin( L)  lovisa.aldrin@regionhalland.se
1:a vice ordförande Maria Bronelius (C) maria.bronelius.c@laholm.se
2:a vice ordförande Gustav Kristensson (S) gustav.kristensson@regionhalland.se
Förvaltningschef Eva Nyhammar
Scenkonstchef Viveka Sverkerson viveka.sverkerson@regionhalland.se
Organisation och uppdrag

Musik i Syd

Ordförande Emma Köster (M) emma.koster@lomma.se
Vice ordförande Eva Johnsson (KD)
2:a Vice ordförande Jan Carlsson (S) carlssonjan@hotmail.com
VD Susanne Rydén susanne.ryden@musicavitae.com 
Organisation och uppdrag

Musik i Uppland

Ordförande Örjan Berglund (C) orjan.berglund@centerpartiet.se
Vice ordförande Kerstin Ramdén (S) kerstin@jora.info
Länsmusikchef Peter Waldemarsson, peter.waldemarsson@musikiuppland.se
Organisation och uppdrag

Norrbottensmusiken

Ordförande Tomas Vedestig (Sjvp) tomas.vedestig@norrbotten.se
Vice ordförande Anders Sundström (Sjvp) anders.a.sundstrom@norrbotten.se
Kulturchef Region Norrbotten, avdelningen för Regional utveckling och kultur Kristina Nilsson
Länsmusikchef Anna Jirstrand Sandlund,  anna.jirstrand-sandlund@norrbotten.se
Organisation och uppdrag

NorrlandsOperan

Ordförande Eva Andersson (S), eva.k.andersson@vll.se
Vice ordförande Marie-LouiseRönnmark (S)marie-louise.ronnmark@umea.se
VD Erik Mikael Karlsson  erik_mikael.karlsson@norrlandsoperan.se
Musik och orkesterchef Ann-Charlotte Lundell
anne-charlotte.lundell@norrlandsoperan.se
Organisation och uppdrag

Scenkonst Sörmland

Ordförande Åsa Kratz (S) Kratz, Asa.Kratz@dll.se
Vice ordförande Marianne Andersson (C) MarianneElisabeth.Andersson@regionsormland.se
Scenkonstchef: Jörgen Lindvall jorgen.lindvall@regionsormland.se
Organisation och uppdrag

Scenkonst Västernorrland

Ordförande Ewa Back (S) eva.back@rvn.se
Vice ordförande Ulf Bylund (S) ulf_bylund@hotmail.com
Musikchef och konstnärlig ledare, Elisabet Ljungar elisabet.ljungar@nordiskakammarorkestern.se

Organisation och uppdrag

Smålands Musik & Teater

Ordförande Malin Olsson (M)
1:e vice ordförande Torbjörn Eriksson (KD) torbjorn.eriksson@rjl.se
2:e vice ordförande Maria Hörnsten (S) maria.hornsten.linden@rjl.se
Tf Verksamhetschef  Ulrika Josefsson ulrika.josefsson@smot.se
Musikchef vakant
Organisation och uppdrag

Vara Konserthus

Ordförande Sture Carlsson, sture.e.carlsson@icloud.com
Vice ordförande Kjell Gustafsson (C) kjell.gustafsson@vara.se
VD & konserthuschef: Petra Kloo petra.kloovik@varakonserthus.se
Organisation och uppdrag

Västmanlandsmusiken

Ordförande Marita Öberg Molin (S) marita.oberg.molin@vasteras.se
2:e vice ordförande Muhammed Rashid (M) mohammed.rashid@vasteras.se
1:e vice ordförande Lena Johansson (S) lena.x.johansson@regionvastmanland.se
Direktör Michael Käck, michael.kack@vastmanlandsmusiken.se
Konstnärlig verksamhetschef: Rikard Gateau,  rikard.gateau@vastmanlandsmusiken.se
Organisation och uppdrag

Wermland Opera

Ordförande Leif Sandberg (M) leif.sandberg@regionvarmland
Vice ordförande Christina Wahrolin (S) christina@wahrolin.com
Opera- och orkesterchef Ole Wiggo Bang, olewiggo.bang@wermlandopera.com
Organisation och uppdrag

Östgötamusiken

Ordförande Friederike Gerlach (Mp) friederike_g@hotmail.com
1:e vice ordförande Stefan Holmberg (L) stefan.holmberg@gmail.com
2:e vice ordförande Peder Drott (M) peder.drott@regionostergotland.se
Länsmusikchef: Peter Wilgotsson peter.wilgotsson@ostgotamusiken.se

Organisation och uppdrag