På Turné

0

Stefan Holmström, Nationell samordnare för Projektet På Turné ger oss här en lägesrapport:
Arbetet är organiserat så att varje samlingsgenre: jazz, folk- och världsmusik och kammarmusik har var sitt programråd. Under modellens utveckling önskar vi vidga programråden med fler genrer. För att göra detta tillsätts en arbetsgrupp från fältet som gemensamt tittar på hur modellen skulle kunna innefatta fler genrers eller fler sätt att samverka kring.
Programråden har, under pilotåret, som uppgift att genom sina programrådsdeltagares kontakt med arrangörerna vaska fram: en produktion som är nationell och en produktion som är internationell. Produktioner som väljs ska vara förankrade hos arrangörerna och vara väsentliga för arrangörerna och platsen så att de på riktigt är delaktiga i valet av produktionen.
Under hösten 2019 hade vi programrådsmöten i för att välja ut turnéer för hösten 2020 och våren 2021 i de tre genrerna Jazz, Kammarmusik och Folk och Världsmusik. Efter att grupperna, som består av regionala musikproducenter och producenter/arrangörer från det fria musiklivet, vaskat fram förslag på turnéer så blev det följande resultat:

Hösten 2020:
Attacca Quartet Period: 4–18 okt 2020
Thandi Ntuli med grupp Period: 14–30 september 2020
Nordic/Folk`Avant Period: 11–22 november 2020
Våren 2021:
Farangi (Kontrabasisten Renaud Garcia-Fons och Claire Antonini teorb) Period: 12–25 april 2021
Elaria Orchestra (Storband) Period: 15–28 mars 2021 samt 12–25 april 2021
Göteborg Baroque Period: 15 februari–21 februari samt 12 mars–21 mars
Se mer på vår hemsida om grupperna: https://www.kulturivast.se/pa-turne

På turné är ett projekt som är en kraftsamling där RMS organisationerna (för närvarande 10), det fria musiklivets representanter, arrangörerna gör gemensamma val av artister med högsta möjliga kvalitet, som publiken ska kunna möta även om de inte bor i storstäderna. Med stöd från Kulturrådet och de regionala musikinstitutionerna ska nationella och internationella kunna möta en publik i mindre och större orter och på så vis musiksätter På Turné Sverige. Omfattningen detta första år 2020 – 2021 är 6 turnéer om vardera 10 konserter, totalt alltså 60 konserter i de tio regioner som just nu är anslutna. Tanken är att projektet ska växa med att, på sikt, alla 23 regionala musikinstitutioner deltar och att antalet turnéer och genrer är än mer omfattande.
Vi bevakar också hur vi ska hantera om konserterna i höst 2020 inte går att genomföra p g a pandemin, och återkommer om hur vi ska hantera detta.