YAM Sweden

YAM Sweden (Young Audiences Music) är ett nätverk inom Regional Musik i Sverige med producenter från hela landet som verkar för att stärka och utveckla arbetet med levande musik för barn och unga. YAM Sweden har ett 50-tal aktiva medlemmar från 29 regionala musikinstitutioner. En gemensam målsättning är att förse barn och unga med högkvalitativ levande musik inom en mångfald av genrer och uttryck.

Läs mer om YAM Sweden här

Rösträtt – sång på förskolan

Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

YAM Sweden arbetar långsiktigt med att stärka sången i förskolan i hela landet. YAM Sweden har stora möjligheter att i gemensamma strategier i hållbart perspektiv medverka till att barn får sjunga på sina villkor. Från norr till söder möts vi i vårt gemensamma uppdrag att sprida levande musik till barn och pedagoger.
Länk till Rösträtt – nationellt projekt