Leif Sandberg

0

Jag är ordförande för Wermland Opera och vald från Region Värmland. Jag är politiker för moderaterna och är i dag också verksam i Region Värmland som 2:e vice i ordförande i Regionfullmäktige. Jag är också valde revisor i Sveriges kommuner och regioner. Jag har sysslat med politik på hel och deltid under 40 år. Som heltidspolitiker var jag kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Hammarö kommun. Jag är 65 år och är fortfarande yrkesverksam på skatteverket i kanske 1 år till. Jag har långt innan jag var ordförande för Wermland Opera, politiskt arbetat för Wermland Opera och har följt dess utveckling från starten och under en period revisor.

Jag är född och uppväxt på Hammarö där jag bor kvar. Hammarö är en ö i Vänern söder om Karlstad.
Jag är gift och har en dotter som bor i Stockholm.

Maria Bronelius

0

Jag, Maria, är alldeles ny i styrelsen för RMS och fortfarande ganska ny som ledamot i Region Hallands driftsnämnd för Kultur och skola, som också har Musik Hallandia under sina vingar. Politik har jag dock sysslat med på kommunal nivå sedan 2007, mestadels inom området barn och utbildning men en mandatperiod i Miljö och bygg har jag också hunnit med.

Till vardags är jag farmor, fru, lantbrukare och biodlare i nu nämnd ordning och just nu i färd med att byta boende och liv på en stor gård, till en tillvaro på en mycket mindre dito. Det har sina för- och nackdelar att vara gift med en bonde, fördelarna är många, nackdelarna är främst de här två: Du får aldrig vara nöjd med vädret och man flyttar inte så lätt på en bonde. Men nu var han redo att flytta hemifrån och jag flyttar gärna med.

Kultur, och i synnerhet musik, är livsviktigt för mig. Jag är inget vidare på att sjunga, jag spelar inget instrument så att någon skulle vilja lyssna på mig, men musik i alla former påverkar mig mycket och nästan alltid i positiv riktning. En musikslinga kan förflytta mig från nutid och verklighet till dåtid och fantasi på ett ögonblick. Musik med sväng gör mig dansnödig och en riktigt bra rocklåt får mig att fortsätta röra mig, läs motionera, fast jag egentligen är dödstrött.

Just nu längtar jag allra mest efter att få uppleva musik tillsammans med andra igen. En stråkkvartett i kyrkan, direktsänd opera på biografen, rockkonsert på en arena eller det lokala coverbandet i bygdegården här hemma.

Jag vill passa på när jag nu fick möjlighet att tacka för förtroendet att bli invald i RMS styrelse och jag ser fram emot att lära mig mer om RMS arbete och betydelse.

Maria Bronelius (C)

Rapport från verksamheterna

0
Vicky Sverkerson, scenkonstchef Musik Hallandia och adjungerad i RMS styrelse

Vår digitala utveckling har tagit stormsteg under det senaste året. Behoven av att kunna kommunicera med en publik har varit stora. I det utvecklingsarbetet har vi fått stora problem kring upphovsrätt, närliggande rättigheter och licensavtal. Vi är nog många som lärt oss mycket nytt och kanske på en alltför detaljerad nivå än vad vi önskat. Svensk Scenkonst har försökt hjälpa oss under våren som har varit en turbulent tid där vi var och en har suttit i många strandade förhandlingar med musikförbunden, blivit tvingade att tillfälligt stänga ner våra digitala plattformar och även fått betala viten. Många av oss har nu ett tillfälligt avtal men inte alla. Svensk Scenkonst har hjälpt till att ta fram avtalsmallar och lathundar för var vi bör tänka på och kanske inte gå med på men det har varit tuffa tongångar. Avtalsjuristerna på Svensk Scenkonst har arbetat igenom kollektivavtalet som reglerar dessa frågor och kommit med rekommendationer hur vi ska kunna hantera digitala licenser utan att bryta det kollektivavtal som gäller nu. Det stödet har varit väldigt bra och digitala plattformar ligger nog högt på allas våra agendor. I skrivande stund kommer information från Svensk Scenkonst att Musikförbunden har en annan syn kring tolkningarna och samtal ska fortsätta mellan parterna.
Med andra ord – fortsättning följer vi är inte i mål.

På Turné
– fortsätter arbeta och har bråda dagar för att sjösätta det första operativa året med turnéstart i oktober. 14 av våra organisationer är nu involverade i arbetet och fler ansluter nästa verksamhetsår. Ett samarbetsavtal mellan oss är på gång som reglerar strukturerna och våra åtaganden. Följ arbetet på hemsidan http://www.pa-turne.se/ och anmäl er till nyhetsbrevet för löpande uppdateringar.
http://www.anpdm.com/form/4145504179444258467340/434B5944734447584271

Digital plattform – vår gemensamma utvecklingsbidragsansökan till Kulturrådet kring en digital plattform för RMS verksamheter fick avslag i mitten på maj. På Musikchefskollegiets nästa möte i höst får vi diskutera hur vi går vidare.

Nationella musikmötet blir nu äntligen av den 10-12 november i Västerås. Värd är Västmanlandsmusiken. Det kommer en save the date innan sommaren och en inbjudan med

RMS administratör slutar till sommaren

0

Efter 6 år som administratör för RMS har jag bestämt mig för att det är dags att ta nya kliv.
Jag kommer att ta en paus från arbetslivet och studera ett år och samtidigt fundera vidare, planera och börja verkställa planer som växt fram under åren.

Att arbeta med RMS styrelse är ett trevligt uppdrag och som har berikat mitt arbete med att få lära mig nytt, men framför allt att få träffa riktigt trevliga människor som alla jobbar för att uppnå ett gemensamt mål- att på olika sätt verka för den regionala musiken runt om i hela Sverige. Tillsammans med RMS styrelse har jag vid ett flertal tillfällen, förundrats över att det går att förena produktivt arbete och att samtidigt ha det riktigt trevligt! I RMS styrelse utesluts vare sig det ena eller det andra.

Så om än jag känner att det är dags för mig att gå vidare, så är det med en viss portion av vemod då jag kommer att sakna er alla både i styrelsen och RMS medlemmar! Tack för dessa år och tack för att ni gjort min tid så trevlig!

Gustaf Elmelid

0
Foto: Simon Hjortek

Jag växte upp med folkmusik från alla delar av världen och präglades musikaliskt av detta under de första tio åren av mitt liv. Jag upptäckte dock skatepunken under mitten av 90-talet och det var som om en helt ny värld öppnade sig. Jag började lira elgitarr i diverse band och fick mycket stöd från olika studieförbund, vilka jag fortfarande hyser stor respekt för och ser ett stort värde i.

Efter gymnasiet och några längre perioder utomlands flyttade jag till Uppsala där jag gick musiklinjen vid Wiks folkhögskola. Där fick jag dels upp ögonen för vokalgruppsmusik men också för helt andra delar av vår fantastiska musikvärld. Jag lärde mig uppskatta alla små detaljer och komponenter som gör att viss musik kan svänga så otroligt mycket! Under året på Wik formades jag musikaliskt till den jag är idag.
Efter studier i musikvetenskap, företagsekonomi, estetik, entreprenörskap, konstvetenskap och juridik är jag nu tillbaka i Falun. Här jobbar jag som projektledare på Unga Musik i Dalarna samt som nationell samordnare för den internationella mötesplatsen och musiktävlingen Imagine Sweden. Jag är även medlem i tankesmedjan Unga tankar om musik.

Barn och unga är, utan tvekan, den viktigaste och roligaste målgruppen att arbeta med om ni frågar mig. Det känns klockrent att RMS nu är medlemmar i JMI och det ska bli väldigt spännande att få jobba närmare JMI och framförallt de program (Ethno, Yam och Imagine) som RMS nu tar under sina vingar.

Ordförande rapporterar

0
Nina Björby, ordförande RMS, Region Västerbottenordförande för Kulturutskottet ledamot Regionala utvecklingsnämnden

God fortsättning kära medlemmar,

Efter ett minst sagt annorlunda år och ett nytt år som börjat bra men också skakat våra demokratiska grundvalar, så behövs scenkonsten mer än någonsin! 

Vårt gemensamma Folk och Kultur blir digitalt men grunden till kulturens roll i samhällsutvecklingen finns där och programmet innehåller minst lika mycket som tidigare år (läs mer på www.folkochkultur.se). Jag är otroligt stolt över att vi tillsammans med länsteatrarna och länsmuseerna har lyckats skapa en nationell arena där konsten och kulturen står i fokus – och sakta men säkert utvecklar vi konventet så att det ska bli än bättre. Tack vare Eskilstuna och Sörmland så har vi också fått en plats och människor som är otroligt engagerade.

 Det känns även himla fint att RMS kunde överta medlemskapet i JM International efter JM Sweden så att vi nu kan säkra en internationell fortsättning på Ethno, Imagine och YAM – vi behöver samverka mer över nationsgränserna inte mindre i dessa tider.

Det är även tryggt att veta att ni alla finns där och musiksätter hela Sverige från norr till syd, från öst till väst.

Sist men inte minst så hoppas jag att vi snart får träffas i salongerna och mötesrummen igen – det har varit otroligt härligt att få ta del av så mycket scenkonst och digitala möten, men jag känner ärligt talat att det börjar bli lite ”platt och fyrkantigt”.

Allt gott till er alla och tag hand om varandra, 

Nina Björby

ordförande Regional Musik i Sverige

På Turné

0
Jennie Vilhelmsson, enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR rapporterar om projektet:

Coronan satte krokben för oss alla när den svepte in i mars och det blev en febril aktivitet i att försöka ställa om och att ställa in. Ganska snabbt tog styrgruppen för På Turné beslutet att skjuta upp projektet med ett år. I samband med detta blev en del möten och samtal inte genomförda och projektet i sig fick gå på sparlåga. Nu har vi regrupperat, återtagit samtalen med varandra inom RMS och MAIS samt omorganiserat det centrala stödet till en projektorganisation inom Förvaltningen för kulturutveckling för att bättre kunna möta projektets behov. Till exempel kommer vi att kunna förstärka processtödet och kommunikationen från projektgrupperingen till er alla som arbetar för att skapa På Turné.

Det här är ett bygge som vi gemensamt ska göra, en räls som läggs medan tåget kör. Det kräver mod, tillförsikt och god vilja att vi alla ska och vill komma fram tillsammans. Tillsammans ska vi hitta gemensamma former för huret i den vardag som är vår. På Turné syftar ju till att ta tillvara på kompetensen som finns inom vårt fria musikliv i samverkan med den kompetens som finns inom våra RMS-organisationer och genom På Turné skapar vi en gemensam nationell turnéstruktur där arrangören och publiken är kärnan som vi alla samlas kring.

Jag och projektgruppen ser fram emot att tillsammans med er få föra det goda samtalet, det gemensamma arbetet som vi har framför oss. Rälsen byggs av oss gemensamt! I januari möts styrgrupp för att se över strategin framåt. Gemensamt ska MAIS och RMS utveckla programrådens arbete, vi möts kring turnéerna som ska genomföras säsongen 21/22 och lägger en struktur för arbetet framåt. Det är spännande och viktigt arbete som ligger framför oss och mer information kommer!


Jennie Vilhelmsson
Enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR

Rösträtt sång på förskolan

0


Susanne Rydén, VD Musik i Syd rapporterar om projektet Rösträtt:

2020 tilldelades YAM Sweden (Regional Musik i Sveriges verksamhet för barn och unga) pengar från Kulturrådet för att genom ett treårigt nationellt projekt arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan. Idag ingår 11 regioner i projektet och fler är på väg in. Sverige ska åter bli ett sjungande land.

Sången är en del av vår identitet och för många ett starkt socialt kitt. Men många i vårt land ser med oro hur sången får mindre plats i skola och förskola. Barnen går miste om glädjen att sjunga tillsammans, att våga ta ton och öva upp förmågan att använda sin röst på sina villkor. En utveckling som känns oroväckande, sång och röstträning borde vara en självklar del i alla barns uppväxt.

Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

Med projektet hoppas man att barnen upptäcker glädjen i sången och utvecklar sin sångröst utifrån sina förutsättningar och att pedagogerna får självförtroende att använda sin egen röst i vardagen med barnen.

Nationella projektet satsar på sångcoacher, app och kunskapsbank
Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men också för demokrati och barns delaktighet.

Det nationella samarbetsprojektet har tre mål: att utbilda sångcoacher i varje region som sedan gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan, ett digitalt verktyg ”låtautomaten” med tonartsbarometer och sånger från varje region samt en hemsida med tips till pedagoger, forskningsunderlag, inspirationsfilmer m.m.

Medverkande regioner i Rösträtt – sång på förskolan:
Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling med Körcentrum Väst i Västra Götalandsregionen, Musik Hallandia, Länsmusiken Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Scenkonst Sörmland och UNGA Musik i Syd.


Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd. Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med Kungliga Musikaliska Akademins satsning Sjungande barn.

Välkommen till Riksting för västerländsk konstmusik den 23 mars och till en fördjupande konferens om Sång på Förskolan arrangerat av Körcentrum Syd den 24 mars, som ger fokus och utrymme för inslag och debatt kring barns rätt till sin röst.

Susanne Rydén
VD Musik i Syd

Pandemilagen

0
Peter Högberg., ledamot RMS styrelse, ordförande Kalmar läns musikstiftelse

Covid19—lagen

Nu har vi en ny lag som ska ge myndigheterna bättre verktyg att bekämpa Corona-pandemin. En lag som behandlats på rekordtid genom riksdagen. Vår förhoppning med den tillfälliga lagen är att den kommer ge oss möjligheter att åter kunna ha konserter utifrån de lokala och regionala möjligheter som finns och att minska smittspridningen.

Vi vet att våra medlemmar i RMS har olika förutsättningar att bedriva och klara sin verksamhet i denna pandemi. Om man har egen orkester, stor konserthall eller om man inte har något eget och anlitar frilansande musiker och tar hjälp av arrangörsföreningar. Utifrån denna spännvid så är vi i olika faser behov av en mer träffsäker lagstiftning än ordningslagen. Självklart så är vår strävan att återkomma till ett normalläge där vi kan fortsätta musiksätta Sverige

Svensk scenkonst skriver i sitt yrkande till lagen; -Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider och har en ”framtung” ekonomi som innebär att de största investeringarna i en produktion måste göras långt innan publiken kommer. Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för hur scenkonsten och andra berörda sektorer ska kunna öppna upp och ta emot publiken på ett säkert sätt. Det är också viktigt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för scenkonstens möjligheter att överleva så länge det finns lag, förordning eller myndighetsbeslut som begränsar möjligheterna att ta emot betalande publik.

Vidare så är Svensk scenkonst tveksamma till att sätta absoluta tal utan det måste variera utifrån varje lokals förutsättningar utifrån platser, dörrar mm.

Vi vet att ordningslagen varit ett trubbigt mått som framför allt drabbat kulturen hårt, medan butiker och gallerior har kunnat fortsätta med sin verksamhet. Med denna lag hoppas vi på en bättre träffsäkerhet som ger möjlighet till både kultur och minskad smittspridning.

Lagen började gälla söndagen 10 januari och det som fortfarande är lite av ett frågetecken är hur ersättningsnivåerna ska se ut. Riksdagen har givit regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på detta. Vi får se om vi regionala musikinstitutioner kommer få ta del av detta eller om vi får fortsätta se till att få stöd via samverkansmodellen.

Vi i styrelsen ser gärna fram emot att få information hur lagen hanteras i era regionen då det är länsstyrelserna och kommunerna som har ett stort ansvar i hur lagen hanteras rent praktiskt. Vi vet att de olika polismyndigheterna hanterat ordningslagen olika vilket jag har ett tydligt exempel på i Astrid Lindgrens värld, som i ett första skede fick okej till att öppna och sedan i en annan instans fick avslag.

Peter Högberg.
Ledamot RMS styrelse
Ordförande Kalmar läns musikstiftelse