RMS Årsmöte 2021

0

Här kommer en hälsning från Musik i Syd inför årsmötet 2021, 8-9 april:

– Just nu känns ljuset långt borta, men desto viktigare att påminnas om att det kommer en vår, då ni alla är varmt välkomna till Växjö, Musik i Syd och vårt nya hus Nygatan 6!

Vi hoppas naturligtvis att omständigheterna tillåter ett efterlängtat fysiskt möte – det första för RMS i Kronobergs län – och våra lokaler erbjuder rikligt med plats, tillika god ventilation.

En liten försmak om huset, dess verksamhet och historia hittar ni på den nya hemsidan https://www.nygatan6.se och på själva luciadagen är ni välkomna att ta del av ”Jul på Nygatan” på
Musik i Syd Channel.

Varmt välkomna till Växjö!

Susanne Rydén och Magnus Gustafsson

VD och vice VD Musik i Syd

Amanda Lind skickade hälsning till RMS medlemmar

0

21 oktober hade RMS höstmöte för sina medlemmar. Mötet hölls digitalt och under tre timmar fick vi digitala besök av Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet och Alex Bergström, Ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind skickade även en hälsning till RMS medlemmar. Se hela hälsningen på RMS FaceBooksida

RMS höstmöte sker digitalt

0

In i det sista så hoppades vi att RMS höstmöte skulle gå att genomföras på plats i Visby. Om än det hade varit trevligt att ses på plats, så når vi fler av våra medlemmar genom ett digitalt möte. Mötet sker 21 oktober och inbjudan har gått ut till medlemmarna.

Under mötet är Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet och Alex Bergström, ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner, några av punkterna på programmet.

Här kan du läsa hela programmet

Share Music & Performing Arts

0

ShareMusic & Performing Arts söker personer som isolerats under covid-19 på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Projektet är gratis och som deltagare behöver du inte ha några förkunskaper.

I projektet “Rapport från (ständig) isolering” får du som deltagare ökad konstnärlig kompetens i en flexibel och social workshopmiljö.  
Arbetet sker online och utgår från temat isolering. Vi vill genom kreativt samskapande lyfta fram din upplevelse.  
Projektet erbjuder dig social interaktion och ett kreativt utlopp  som kontrast till den tristess och psykiska ohälsa som isolering kan innebära.  
Under fem veckor arbetar vi konstnärligt, enskilt och tillsammans, och bygger en ”Rapport från ständig isolering”.

Här kan du läsa mer

På Turné

0

Stefan Holmström, Nationell samordnare för Projektet På Turné ger oss här en lägesrapport:
Arbetet är organiserat så att varje samlingsgenre: jazz, folk- och världsmusik och kammarmusik har var sitt programråd. Under modellens utveckling önskar vi vidga programråden med fler genrer. För att göra detta tillsätts en arbetsgrupp från fältet som gemensamt tittar på hur modellen skulle kunna innefatta fler genrers eller fler sätt att samverka kring.
Programråden har, under pilotåret, som uppgift att genom sina programrådsdeltagares kontakt med arrangörerna vaska fram: en produktion som är nationell och en produktion som är internationell. Produktioner som väljs ska vara förankrade hos arrangörerna och vara väsentliga för arrangörerna och platsen så att de på riktigt är delaktiga i valet av produktionen.
Under hösten 2019 hade vi programrådsmöten i för att välja ut turnéer för hösten 2020 och våren 2021 i de tre genrerna Jazz, Kammarmusik och Folk och Världsmusik. Efter att grupperna, som består av regionala musikproducenter och producenter/arrangörer från det fria musiklivet, vaskat fram förslag på turnéer så blev det följande resultat:

Hösten 2020:
Attacca Quartet Period: 4–18 okt 2020
Thandi Ntuli med grupp Period: 14–30 september 2020
Nordic/Folk`Avant Period: 11–22 november 2020
Våren 2021:
Farangi (Kontrabasisten Renaud Garcia-Fons och Claire Antonini teorb) Period: 12–25 april 2021
Elaria Orchestra (Storband) Period: 15–28 mars 2021 samt 12–25 april 2021
Göteborg Baroque Period: 15 februari–21 februari samt 12 mars–21 mars
Se mer på vår hemsida om grupperna: https://www.kulturivast.se/pa-turne

På turné är ett projekt som är en kraftsamling där RMS organisationerna (för närvarande 10), det fria musiklivets representanter, arrangörerna gör gemensamma val av artister med högsta möjliga kvalitet, som publiken ska kunna möta även om de inte bor i storstäderna. Med stöd från Kulturrådet och de regionala musikinstitutionerna ska nationella och internationella kunna möta en publik i mindre och större orter och på så vis musiksätter På Turné Sverige. Omfattningen detta första år 2020 – 2021 är 6 turnéer om vardera 10 konserter, totalt alltså 60 konserter i de tio regioner som just nu är anslutna. Tanken är att projektet ska växa med att, på sikt, alla 23 regionala musikinstitutioner deltar och att antalet turnéer och genrer är än mer omfattande.
Vi bevakar också hur vi ska hantera om konserterna i höst 2020 inte går att genomföra p g a pandemin, och återkommer om hur vi ska hantera detta.

Höstmöte 2020

0

Boka in 21-22 oktober i era kalendrar för höstmöte Regional Musik i Sverige. GotlandsMusiken står som värd och vi hoppas att vi åter ska få träffas i Visby med förutsättningar att restriktionerna med anledning av covid – 19 tillåter sammankomster.

Styrelsen jobbar på med programmet och vi kommer skicka ut det tillsammans med anmälan runt midsommar.

RMS årsmöte 1 april, sker digitalt

0

Med anledning av Covid – 19  och att minska smittspridningen så har många regioner och verksamheter reserestriktioner. Därför har RMS styrelse beslutat att årsmötet genomförs digitalt 1 april.