Jeunesses Musicales International (JMI)

Regional Musik i Sverige är en del av Jeunesses Musicales International. Jeunesses Musicales International har sin bas i Bryssel men driver verksamhet över hela världen via olika internationella musikprogram som till exempel Fair Play och Music Crossroads. 2020 övertog RMS officiellt medlemskapet efter att Jeunesses Musicales Sverige blivit en del av RMS.

JMI startade som ett politiskt och religiöst oberoende fredsmusikprojekt i Belgien 1945. Syftet var att låta unga människor utvecklas genom musik över nationsgränser. Organisationen finns i 45 länder och når 5 miljoner unga varje år. Inom organisationen arbetar man för social inkludering, sammanhållning och interkulturell dialog.

Jeunesses Musicales International (JMI) ger unga möjlighet att uppleva, spela musik och träffas över nationsgränserna.

Jeunesses Musicales Sverige (JMS), en ideell förening, bildades hösten 2011 av 17 medlemsorganisationer inom dåvarande Länsmusiken i Sverige. Syftet var tvådelat, dels behövde man, i och med Rikskonserters nedläggning, ett nytt samordnande organ för musiktävlingen livemusiktävlingen Imagine, dels ville man samla landets alla länsmusikorganisationer för ett gemensamt medlemskap i det stora internationella nätverket Jeunesses Musicales International (JMI). Under 2020 blev Jeunesses Musicales Sverige en del av RMS.

Regional Musik i Sverige står bland annat bakom:

  • Ethno Sweden – världsmusikläger för åldrarna 17-26 år
  • YAM Sweden – producentnätverk för barn- och ungaproducenter
  • Imagine Sweden – Sveriges bredaste livemusiktävling för åldrarna 13-21 år

Gustaf Bäckström Elmelid är internationell koordinator med uppdrag att samordna och representera Regional Musik i Sveriges intressen och medlemskap i Jeunesses Musicales International. Läs mer om hans uppdrag här.

Klicka här för att läsa mer om JMI