Gustaf Bäckström Elmelid om JMI och sin roll som internationell koordinator

0

Jeunesses Musicales International (JMI) är en organisation med säte i Bryssel som arbetar för att ena och stärka ungdomar världen över genom musik. JMI har tolv olika program med olika inriktningar där just musik och ungdomar är gemensamma nämnare. När RMS tog över det svenska medlemskapet i JMI tog man också över ansvaret för programmen YAM Sweden, Imagine Sweden och Ethno Sweden som är de tre program inom JMI som finns här i Sverige. RMS gjorde då analysen att det behövdes en ny tjänst som internationell koordinator. En länk mellan de nationella och de internationella organisationerna och programmen som kunde arbeta med struktur, kommunikation och information kring dessa.  

Gustaf Bäckström Elmelid

Jag har nu, sedan jag tillträdde tjänsten i september 2021, försökt identifiera vilka behov jag kan uppfylla för att stärka våra program och vårt internationella arbete. Programmen vi jobbar med i Sverige är YAM Sweden, Imagine Sweden och Ethno Sweden

YAM Sweden 

Young Audiences Music, YAM, är en internationell plattform för alla som arbetar med att se till att barn och unga får ta del av levande musik. YAM Sweden utgörs av barn och ungaproducenterna vid landets regionala musikinstitutioner. Anna-Carin Fogelqvist på Unga Musik i Syd är sammankallande för YAM Sweden. Anna-Carin är även sammankallande för projektet Rösträtt – Sång på förskolan, som utgör en stor del av YAM Swedens arbete just nu, samt Producentakademin som planerar och genomför alla YAM Swedenmöten. Både jag och Anna-Carin ser det som naturligt att rollen som internationell koordinator har en plats i Producentakademin och står för den internationella utblicken och rapporteringen.  

Alla program hos JMI har en internationell styrgrupp (YAM Committee i det här fallet) med representanter från de deltagande länderna. Det står nu klart att Helena Rung, barn & ungaproducent på Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, tar plats i YAM Committee. Sveriges representation i YAM Committee har, sedan Margareta Norberg från Region Gävleborg valt att kliva av efter lång och trogen tjänst, saknats på senare tid.    

En ambition YAM Sweden har är också att utöka den svenska representationen vid YAMs årliga internationella showcasefestival och konferens – YAMSession, såväl vad gäller delegater som artister. YAM Sweden vill även utöka antalet inskickade bidrag till galan YAMAwards, där de främsta internationella produktionerna uppmärksammas.  

Läs mer om YAM international här: https://yamspace.org/ 
Läs mer om YAM Sweden här: https://unga.musikisyd.se/yam-sweden/ 

Imagine Sweden 

Imagine Sweden är en mötesplats och livemusiktävling för unga musiker och artister 13-21 år, öppen för alla genrer. Stort fokus läggs på att få deltagarna att växa såväl personligt som musikaliskt genom programmets evenemang och aktiviteter. De deltagande regionerna arrangerar först sina regionala evenemang och säsongen avslutas med en riksfinal (Eskilstuna 12-15 maj 2022) där de regionala vinnarna träffas under några intensiva dagar för att spela, nätverka, delta i workshops, jamma, gå på prisutdelningsgala etc.  

Tjänsten som nationell samordnare för Imagine Sweden ligger hos Musik i Dalarna som också är ansvariga för hela Imagineprogrammet i Sverige.  Jag arbetar sedan tidigare som nationell samordnare och därmed är det internationella arbetet inom programmet bekant för mig. Vad som däremot är nytt är att jag i februari tar över ordförandeskapet i Imagine Committee, vilket är en utveckling jag hoppades på när jag tillträdde tjänsten som internationell koordinator.

Ett av Imagines mål internationellt är att få fler länder att ansluta sig till programmet och vi söker under våren ett flerårigt EU-stöd med hopp om att kunna anställa en projektledare som kan fokusera på att utveckla programmet internationellt. Imagine Music Experience heter den internationella finalen som byter destination och värd vart tredje år. 2021-2023 står Bryssel och JMI Head Office som arrangör. Näst på tur är sedan Imagine Norway följt av Imagine Sweden. Imagineländerna har också flera bilaterala samarbeten upparbetade och deltagarna har alltså flera olika möjligheter att ta sin musik utomlands.  För Imagine Swedens del kan vi glädjande nog också välkomna Imagine Östergötland till familjen. I övrigt pågår febrilt arbete såväl ute i regionerna som på nationell nivå med olika pandemirelaterade scenarier för alla våra evenemang.   

Läs mer om Imagine Music Experience här: https://www.imaginemusicexperience.net/ 
Läs mer om Imagine Sweden här: www.imaginesweden.se 

Ethno Sweden 

Ethno Sweden är ett internationellt världsmusikläger som startade under Falun Folkmusik Festival och har ägt rum i Dalarna en vecka varje sommar sedan 1990. Folkmusikens Hus i Rättvik är ansvarig arrangör för Ethno Sweden och Erik Rask heter Ethno Swedens projektledare. Erik sitter även som ordförande i Ethno Committee.  

Ethno Sweden samlar årligen nära hundra unga musiker från ca tjugo länder. Av deltagarna på Ethno kommer ungefär hälften från länder utanför Norden. Ethno är öppet för deltagare som spelat åtminstone i några år och är mellan 17 och 26 år (upp till 30 år internationellt) och deltagarna lär varandra gehörsbaserat. Återkommande inslag är spelningar på Bingsjöstämman, Rättviksparken samt på Café Nyfiket. Ethno Sweden har också initierat Ethno on the road där Ethnodeltagare får åka på turné runt om i landet. Ethno on the road möjliggör även för andra Ethnoländer och dess deltagare att synka turnéer och skicka deltagare till de olika Ethnolägren internationellt.  
Ethno World, som programmet kallas under ett samlande internationellt namn, finns numera i över 40 länder och i alla världsdelar med Ungern som senaste tillskott. JMI har, tack vare bidrag från en stiftelse i USA, kunnat anställa en projektledare som enbart jobbar med Ethno World och på så sätt har programmet kunnat växa explosionsartat den senaste tiden. Ethno har också nyligen tagit fram Ethno Mobility som är ett resestipendium för att möjliggöra för fler deltagare att besöka Ethno i andra länder.  

Läs mer om Ethno World här: https://ethno.world/ 
Läs mer om Ethno Sweden här: https://ethno.se/