Kategori: JMI

Gustaf Bäckström Elmelid om JMI och sin roll som internationell koordinator

0

Jeunesses Musicales International (JMI) är en organisation med säte i Bryssel som arbetar för att ena och stärka ungdomar världen över genom musik. JMI har tolv olika program med olika inriktningar där just musik och ungdomar är gemensamma nämnare. När RMS tog över det svenska medlemskapet i JMI tog man också över ansvaret för programmen […]

Läs mer...