Rösträtt sång på förskolan

0


Susanne Rydén, VD Musik i Syd rapporterar om projektet Rösträtt:

2020 tilldelades YAM Sweden (Regional Musik i Sveriges verksamhet för barn och unga) pengar från Kulturrådet för att genom ett treårigt nationellt projekt arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan. Idag ingår 11 regioner i projektet och fler är på väg in. Sverige ska åter bli ett sjungande land.

Sången är en del av vår identitet och för många ett starkt socialt kitt. Men många i vårt land ser med oro hur sången får mindre plats i skola och förskola. Barnen går miste om glädjen att sjunga tillsammans, att våga ta ton och öva upp förmågan att använda sin röst på sina villkor. En utveckling som känns oroväckande, sång och röstträning borde vara en självklar del i alla barns uppväxt.

Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

Med projektet hoppas man att barnen upptäcker glädjen i sången och utvecklar sin sångröst utifrån sina förutsättningar och att pedagogerna får självförtroende att använda sin egen röst i vardagen med barnen.

Nationella projektet satsar på sångcoacher, app och kunskapsbank
Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men också för demokrati och barns delaktighet.

Det nationella samarbetsprojektet har tre mål: att utbilda sångcoacher i varje region som sedan gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan, ett digitalt verktyg ”låtautomaten” med tonartsbarometer och sånger från varje region samt en hemsida med tips till pedagoger, forskningsunderlag, inspirationsfilmer m.m.

Medverkande regioner i Rösträtt – sång på förskolan:
Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling med Körcentrum Väst i Västra Götalandsregionen, Musik Hallandia, Länsmusiken Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Scenkonst Sörmland och UNGA Musik i Syd.


Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd. Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med Kungliga Musikaliska Akademins satsning Sjungande barn.

Välkommen till Riksting för västerländsk konstmusik den 23 mars och till en fördjupande konferens om Sång på Förskolan arrangerat av Körcentrum Syd den 24 mars, som ger fokus och utrymme för inslag och debatt kring barns rätt till sin röst.

Susanne Rydén
VD Musik i Syd