Revisorer, valberedning

Revisorer

Ordinarie:
Gunn Öjebrandt (KD) Länsmusiken Örebro
Kontakt: gunn.ojebrandt@kristdemokraterna.se

Filip Reinhag (S) vice ordförande GotlandsMusiken
Kontakt: filip.reinhag@gotland.se

Ersättare:
Björn Dahlström (C) vice ordförande Gotlandsmusiken
Kontakt: bjorn.dahlstrom@gotland.se

Jan Alexandersson (S) ordförande Förvaltning för kulturutveckling
Kontakt: jan.alexandersson@vgregion.se

Valberedning

Sammankallande:
Beatrice Sellström (S) vice ordförande Förvaltningen för Kulturutveckling
Kontakt: beatrice.s@telia.com

Ewa Back (S) ordförande Scenkonst Västernorrland
Kontakt: eva.back@rvn.se

Kenneth Henningsson (C) ledamot Musik i Blekinge
Kontakt: kennet.Henningsson@gmail.com

Niklas Lehresjön (L) ledamot Wermlandsoperan
Kontakt: niklas.lehresjon@liberalerna.se