Rapport från verksamheterna

0
Vicky Sverkerson, scenkonstchef Musik Hallandia och adjungerad i RMS styrelse

Vår digitala utveckling har tagit stormsteg under det senaste året. Behoven av att kunna kommunicera med en publik har varit stora. I det utvecklingsarbetet har vi fått stora problem kring upphovsrätt, närliggande rättigheter och licensavtal. Vi är nog många som lärt oss mycket nytt och kanske på en alltför detaljerad nivå än vad vi önskat. Svensk Scenkonst har försökt hjälpa oss under våren som har varit en turbulent tid där vi var och en har suttit i många strandade förhandlingar med musikförbunden, blivit tvingade att tillfälligt stänga ner våra digitala plattformar och även fått betala viten. Många av oss har nu ett tillfälligt avtal men inte alla. Svensk Scenkonst har hjälpt till att ta fram avtalsmallar och lathundar för var vi bör tänka på och kanske inte gå med på men det har varit tuffa tongångar. Avtalsjuristerna på Svensk Scenkonst har arbetat igenom kollektivavtalet som reglerar dessa frågor och kommit med rekommendationer hur vi ska kunna hantera digitala licenser utan att bryta det kollektivavtal som gäller nu. Det stödet har varit väldigt bra och digitala plattformar ligger nog högt på allas våra agendor. I skrivande stund kommer information från Svensk Scenkonst att Musikförbunden har en annan syn kring tolkningarna och samtal ska fortsätta mellan parterna.
Med andra ord – fortsättning följer vi är inte i mål.

På Turné
– fortsätter arbeta och har bråda dagar för att sjösätta det första operativa året med turnéstart i oktober. 14 av våra organisationer är nu involverade i arbetet och fler ansluter nästa verksamhetsår. Ett samarbetsavtal mellan oss är på gång som reglerar strukturerna och våra åtaganden. Följ arbetet på hemsidan http://www.pa-turne.se/ och anmäl er till nyhetsbrevet för löpande uppdateringar.
http://www.anpdm.com/form/4145504179444258467340/434B5944734447584271

Digital plattform – vår gemensamma utvecklingsbidragsansökan till Kulturrådet kring en digital plattform för RMS verksamheter fick avslag i mitten på maj. På Musikchefskollegiets nästa möte i höst får vi diskutera hur vi går vidare.

Nationella musikmötet blir nu äntligen av den 10-12 november i Västerås. Värd är Västmanlandsmusiken. Det kommer en save the date innan sommaren och en inbjudan med