På Turné Lägesrapport

0

Vårt gemensamma samarbetsprojekt kring nationella turnéstrukturer med stöd av Statens Kulturråd är i full gång. Sedan september finns Stefan Holmström på plats som nationell samordnare anställd av Kultur i Väst som är projektägare.

Programrådsgrupperna som består av representanter från regionala musikinstitutioner, arrangörsföreningar och det fria kulturlivet har fått klart tre turnéer för hösten 2020. Det är i genrerna Jazz, gruppen Thandi Ntuli, Kammarmusik, Attaccakvartetten och Folk o världsmusik, gruppen Nordic och Folk Avant. Varje turné blir ca 7-10 konserter.

De tio regioner som är med i projektet har förbundit sig att beställa minst 2 produktioner i olika genrer under spelåret 2020- 2021, naturligtvis går det att beställa fler om det finns plats kvar i turnén. Ambitionen är att projektet framöver ska omfatta fler än de tio regioner som nu är med fullt ut.

I januari träffades representanter för populärmusik och representanter för På Turné för att diskutera möjligheter att formera en programrådsgrupp kring denna genrer. Nytt möte är bestämt till mars.

Under Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari träffade styrgruppen för projektet representanter från Kulturrådet för att diskutera fortsättningen av projektet mer konkret.

https://www.kulturivast.se/pa-turne