Nyheter

0

2015

26 – 27 mars, årsmöte i Visby

Länsmusikens Samarbetsråd kallas till årsmöte i Visby. Mötet omfattar perioden lunch till lunch. Möten i plenum liksom enskilda möten mellan politiker och musikchefskollegiet kommer att genomföras. Likaså kommer årsmöte för Jeunesses Musicales Sverige genomföras.
Värdar: GotlandsMusiken och Region Gotland

REGION GOTLAND