Styrelsemöte Malmö 28 maj

0

Styrelsemöte 28 maj i Malmö kl. 8.30 – 10.30.
Plats: Radisson Park in.
Dagordning skickas ut via mail.