RMS är nu medlem i JMI

0
Dag Franzén, ordförande MusikChefsKollegiet, adjungerad musikchef RMS styrelse, direktör GotlandsMusiken

JMIs Annual General Assembly – ett 75-årsjubileum

RMS ordförande Nina Björby och jag deltog i JMIs digitalt genomförda generalförsamling 4-5 december, vilket också inkluderade nätverkets 75-årsfirande. Jag var ju själv JMI’s generalsekreterare 1994-2008 och efterträddes då av min gode vän Blasko Smilevski från Nordmakedonien.

Under min tid fokuserade jag på musiken för att utveckla en ganska klassisk organisation till mer eklektisk. Blasko å sin sida är jurist och har jobbat med ungdomsfrågor ibland annat Världsbanken. På avstånd upplevde jag att JMIs ledarskap hade åldrats och att JMI förflyttat sig alltför långt bort från själva musiken för att istället arbeta med mer sociala frågor – så mina förväntningar var relativt låga.

Under ledning av JMI’s fransk-danska ordförande Jessie Westenholz, med stöd från Blasko och hans JMI-team, genomfördes förhandlingarna på ett personligt, informellt, passionerat, vänligt men samtidigt effektivt vis. Det visade sig snart att mina låga förväntningar kom på skam: JMI visade sig ha utvecklat nya, bra modeller som stöd för nätverkets medlemmar, ca 40 nationella och 60-talet associerade medlemmar, där nu många nya länder och unga, kompetenta personer visade sig via datorskärmen! Att mötet hölls digitalt tillät ju så många fler att kunna medverka, utan dyra resor och uppehälle och med avsevärd tidsbesparing. Utan tvekan är det Ethno-programmet som lockat många att starta upp sitt eget Ethno i länder över hela världen. Och på tal om det så invaldes Ethnos grundare Magnus Bäckström till JMI Emeritus-medlem på livstid.

Första dagens formalia klarades av på 4 timmar. Senare på kvällen visades ett program med videos och i realtid, som hyllade 75-årsfirandet, med både prat och mycket musik av unga artister, ett fantastiskt collage av vad JMI är och de värden det står för. Välgjort, eklektiskt och fint!

Andra dagen återigen 4 timmar men nu med aktivitetsplanering, där det kanske viktigaste var lanseringen av ett nytt, unikt internationellt bokningssystem för unga-festivaler/-läger och –konserter, MuBazar, någonting som även vi och våra unga-verksamheter verkligen skulle kunna dra nytta av! Systemet, som enligt upphovsmännen klår allt vad Google och Microsoft tagit fram, är gratis för JMIs medlemmar, men kostar en slant för andra; huruvida kostnadsfrihet även gäller för medlemmar till medlemmar, återstår ännu att förhandla.

Javisst ja, vi hade ju även frågan om RMS’s övertagande av JMS’s nationella medlemskap (transfer of membership)… Vilket behandlades av JMI’s Legal Commission, med en kort presentation av Nina, varpå medlemmarna gav sitt fulla bifall till RMS nya status som full nationell JMI-medlem! Från Sverige medverkade också associerade medlemmen RUM, representerad av Anna Rydborg.

Ni vet säkert att jag anser att musiklivet i Sverige är aningen insulärt: vi anställer ofta för enkelhets skull hellre svenska musiker alternativt artister med annan kulturell bakgrund, förutsatt att de bor i Sverige: ”hellre en flamencogitarrist från Stockholm än en från Andalucía”. Och vi blir kanske lite hemmablinda i att det svenska är liite bättre än på andra håll? Sant eller inte: jag tror att RMS-nätverket har mycket att vinna på att aktivt engagera sig i olika ungmusik-samarbeten, att dela kunskap, erfarenheter och idéer med andra JMI-medlemmar.

/Dag Franzén