Omställning i verksamheten p.g.a pandemin

0
Gunn Öjebrandt, vice ordförande RMS och styrelseordförande Länsmusiken i Örebro

Svenska Kammarorkestern (SKO) och Örebro Konserthus fick ställa om hela sin planerade verksamhet p.g.a. pandemin. Turnéer ställdes in, avtal med artister, musiker och dirigenter omförhandlades och arbetet med att streama konserter inleddes. Under sommaren musicerade musikerna utomhus och spred glädje utanför olika vårdboenden runtom i Örebro. Höstens konserter har streamats och planeringen för 2021 är att vårens konserter också kommer att streamas.
För att nå ut till barn och unga tog Maria Brengesjö, Utvecklingsledare Barn och Unga initiativ till att producera filmer och pedagogiskt material till filmerna.

I samarbete med Dans i Region Örebro län producerades Dansa med Svenska Kammarorkestern. Målet är att nå ut med SKO:s musik till alla förskolor i länet, inspirera till rörelseglädje, skaparlust och att genom dansen väcka nyfikenhet för orkestern och dess olika instrument. Ett enkelt och inspirerande pedagogiskt material till filmen togs fram som stöd till förskollärare.
I samarbete med Örebro Konsthall producerades Måla med Svenska Kammarorkestern. Till filmen hör ett pedagogiskt material med bilder på barn som skapar tillsammans med en konstnär.

Ändrade förutsättningar har bidragit till att kreativa idéer kunnat förverkligats. Det gamla talesättet ”inget ont som inte har något gott med sig” har visat sig vara sant även pandemiåret 2020.

Gunn Öjebrandt.
Styrelseordförande för Länsmusiken i Örebro