Pandemilagen

0
Peter Högberg., ledamot RMS styrelse, ordförande Kalmar läns musikstiftelse

Covid19—lagen

Nu har vi en ny lag som ska ge myndigheterna bättre verktyg att bekämpa Corona-pandemin. En lag som behandlats på rekordtid genom riksdagen. Vår förhoppning med den tillfälliga lagen är att den kommer ge oss möjligheter att åter kunna ha konserter utifrån de lokala och regionala möjligheter som finns och att minska smittspridningen.

Vi vet att våra medlemmar i RMS har olika förutsättningar att bedriva och klara sin verksamhet i denna pandemi. Om man har egen orkester, stor konserthall eller om man inte har något eget och anlitar frilansande musiker och tar hjälp av arrangörsföreningar. Utifrån denna spännvid så är vi i olika faser behov av en mer träffsäker lagstiftning än ordningslagen. Självklart så är vår strävan att återkomma till ett normalläge där vi kan fortsätta musiksätta Sverige

Svensk scenkonst skriver i sitt yrkande till lagen; -Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider och har en ”framtung” ekonomi som innebär att de största investeringarna i en produktion måste göras långt innan publiken kommer. Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för hur scenkonsten och andra berörda sektorer ska kunna öppna upp och ta emot publiken på ett säkert sätt. Det är också viktigt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för scenkonstens möjligheter att överleva så länge det finns lag, förordning eller myndighetsbeslut som begränsar möjligheterna att ta emot betalande publik.

Vidare så är Svensk scenkonst tveksamma till att sätta absoluta tal utan det måste variera utifrån varje lokals förutsättningar utifrån platser, dörrar mm.

Vi vet att ordningslagen varit ett trubbigt mått som framför allt drabbat kulturen hårt, medan butiker och gallerior har kunnat fortsätta med sin verksamhet. Med denna lag hoppas vi på en bättre träffsäkerhet som ger möjlighet till både kultur och minskad smittspridning.

Lagen började gälla söndagen 10 januari och det som fortfarande är lite av ett frågetecken är hur ersättningsnivåerna ska se ut. Riksdagen har givit regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på detta. Vi får se om vi regionala musikinstitutioner kommer få ta del av detta eller om vi får fortsätta se till att få stöd via samverkansmodellen.

Vi i styrelsen ser gärna fram emot att få information hur lagen hanteras i era regionen då det är länsstyrelserna och kommunerna som har ett stort ansvar i hur lagen hanteras rent praktiskt. Vi vet att de olika polismyndigheterna hanterat ordningslagen olika vilket jag har ett tydligt exempel på i Astrid Lindgrens värld, som i ett första skede fick okej till att öppna och sedan i en annan instans fick avslag.

Peter Högberg.
Ledamot RMS styrelse
Ordförande Kalmar läns musikstiftelse