RMS höstmöte sker digitalt

0

In i det sista så hoppades vi att RMS höstmöte skulle gå att genomföras på plats i Visby. Om än det hade varit trevligt att ses på plats, så når vi fler av våra medlemmar genom ett digitalt möte. Mötet sker 21 oktober och inbjudan har gått ut till medlemmarna.

Under mötet är Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet och Alex Bergström, ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner, några av punkterna på programmet.

Här kan du läsa hela programmet