Permanenta det statliga stödet till den regionala kulturen

0