Hanna Schölander, ordförande

Att alla invånare i Sverige ska få tillgång till musik är en viktig frihetsfråga. Musiken binder människor samman och oavsett bakgrund får musik olika människor att mötas. Musiken är i synnerlighet det kittet som skapar samhörighet. Att få lyssna på den musik man gillar är frihet och den är inte alltid självklar. Det är därför jag engagerar mig i Regional Musik i Sverige.